056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu: elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úradu: ruvztv@uvzsr.sk

Stránkové hodiny len v nevyhnutných prípadoch sú v čase 9:00 – 10:00 hod. Vstup do budovy je povolený len s ochrannými rúškami na tvári. Telefonická linka na RÚVZ Trebišov pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie: 056/6724993.  

Nahlasovanie porušovania opatrení COVID-19

Nahlásenie porušovania opatrení COVID-19 Porušenie opatrenia pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s izoláciou osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténou osôb,...

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 04.04.2022 V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19,...

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú...

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19)...

A/2020/00295-01/HŽPaZ: Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a

Vec: Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla 2020. V tejto súvislosti bol zmenený a doplnený zákon […]

Čítajte viac →

Zmena termínov odbornej prípravy a skúšok na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu poživatín

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-COV-2 a v nadväznosti na preventívne opatrenia ÚVZ SR sa ruší odborná príprava na výkon epidemiologicky závažných činností dňa – 18.03.2020 a skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov – […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 (nový koronavírus):

Aký je prameň pôvodcu nákazy ochorenia COVID-19? Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať. Aké sú […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Informácia po zasadnutí Krízového štábu v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19

Dňa 06.03.2020 zasadal Ústredný krízový štáb v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19 a prijal nasledovné: –     Taliansko: Od pondelka (09.03.2020) platí zákaz na všetky prílety a odlety –     Zákaz návštev vo všetkých nemocniciach v SR –     Zákaz všetkých školských exkurzií mimo územie SR –     Zákaz návštev vo všetkých väzniciach v SR –     Zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb […]

Čítajte viac →

ÚVZSR: Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich zoblastí výskytu ochorenia COVID-19

Čo je COVID-19 Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Príznaky ochorenia: – horúčka – kašeľ – sťažené dýchanie – bolesť svalov – […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR: Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV

Aký je prameň pôvodcu nákazy nového koronavírusu 2019-nCoV? Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať. Vo […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR: Odporúčania Hlavného hygienika SR k výskytu vtáčej chrípky na Slovensku

Aktuálna situácia Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene potvrdilo viacero pozitívnych výsledkov vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike. Ide o subtyp A(H5N8), ktorý bol potvrdený aj v Európe. Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa dostupných informácií nariadila príslušné opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR: WHO vyhlásila pre nový koronavírus 2019-nCoV stav globálnej zdravotnej núdze

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil vo štvrtok 30. 1. 2020 v súvislosti s ochorením spôsobeným novým koronavírusom 2019-nCoV šíriacim sa z Číny stav globálnej zdravotnej núdze. Za stav globálnej zdravotnej núdze označuje WHO situácie či nákazy, ktoré sa môžu šíriť aj do iných krajín, tento typ udalosti si […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR: Slovensko prijíma opatrenia, aby bolo čo najlepšie pripravené na nový koronavírus 2019-nCoV

Zdroj: ÚVZ SR Bratislava Slovensko podrobne sleduje situáciu týkajúcu sa nového koronavírusu 2019-nCoV a je pripravené ju zvládnuť v prípade, že sa na našom území výskyt nového koronavírusu potvrdí. Kľúčové rezorty ako ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo dopravy a ministerstvo zahraničných vecí majú situáciu pod kontrolou, aktuálne sa vykonávajú všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR: Kroky prijímané hlavným hygienikom SR v súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV

Zdroj: ÚVZSR Bratislava O ochorení/ situácia vo svete Nový koronavírus 2019-nCOV bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v čínskom meste Wuhan. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny. Ochorenie sa rozšírilo aj do iných oblastí Číny. Prípady ochorení […]

Čítajte viac →

Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“

Bratislava, 9. januára 2020: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť Asseco CE podpísali kontrakt na realizáciu informačných systémov v rámci projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ (ISÚVZ). Ide o národný projekt, na ktorý je z eurofondov vyčlenených 17 980 412,11 Eur. Projekt bude realizovaný z operačného programu […]

Čítajte viac →