056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu: elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úradu: ruvztv@uvzsr.sk

Stránkové hodiny len v nevyhnutných prípadoch sú v čase 9:00 – 10:00 hod. Vstup do budovy je povolený len s ochrannými rúškami na tvári. Telefonická linka na RÚVZ Trebišov pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie: 056/6724993.  

Nahlasovanie porušovania opatrení COVID-19

Nahlásenie porušovania opatrení COVID-19 Porušenie opatrenia pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s izoláciou osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténou osôb,...

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 25.10.2021 V okrese Trebišov budú...

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú...

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19)...

Vyzvi srdce k pohybu

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR 10.5.2021 – 1.8.2021 Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI Vedeli ste, že? Každý rok 1 milión ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu. Viac ako 70% adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity. Predpokladá sa, […]

Čítajte viac →

10 máj Svetový deň „Pohybom k zdraviu“

Význam pohybu – pravidelnej fyzickej aktivity narastá najmä v súčasnej dobe, kedy sa manuálna a fyzická práca  dostáva do pozadia. Jeho hodnota spočíva v prevencii civilizačných ochorení, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus a onkologické ochorenia.Napomáha predchádzať hypertenzii, nadváhe, zlepšuje duševnú rovnováhu, redukuje stres a psychické napätie a tým zlepšuje […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: „Epiketa“- Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne

Ponúkame vám praktického sprievodcu s opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách prevádzok. Ich dodržiavaním chránite seba aj ostatných, minimalizujete riziko šírenia nákazy v čase uvoľňovania opatrení. Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá a pomáhate zlepšovať epidemiologickú situáciu na Slovensku. Príchod na letnú terasu Na terasu vstúpte s nasadeným rúškom/respirátorom, vydezinfikujte si ruky a takto sa […]

Čítajte viac →

Európsky imunizačný týždeň (EIW) 26. apríla – 2. mája 2021

„Vakcíny nás zbližujú“ “Vaccinesbringuscloser” Prvé pokusy o očkovanie osôb (vakcináciu) siahajú ďaleko do histórie. Objav tejto myšlienky znamenal revolúciu v prevencii infekčných ochorení. Infekčné ochorenia predstavujú pre jedinca strach z choroby, bolestné prežívanie choroby a utrpenie, pre spoločnosť zasa nápor na zdravotníctvo a odčerpávanie financií. Toto je iba niekoľko dôvodov, […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Stanovisko k nesúladu uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR

Úrad vlády SR a Úrad verejného zdravotníctva SR evidujú nesúlad medzi uznesením vlády č. 203 zo 16. apríla 2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187 v bodoch, ktoré stanovujú platnosť potvrdenia o prekonaní COVID-19. Úrad vlády SR postupoval pri tvorbe uznesenia vlády v zmysle schválených dokumentov, ktorým […]

Čítajte viac →

Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. […]

Čítajte viac →

Svetový deň zdravia 2021

Čo je Svetový deň zdravia? Každoročne  na 7.apríla  pripadá Svetový deň zdravia (WorldHealthyDay), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému. Téma Svetového dňa zdravia 2021 Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta Odkaz Svetového dňa zdravia […]

Čítajte viac →

„EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie

Nákup potravín a návšteva obchodov Ak môžete, využite možnosti nákupu online a donášky potravín až ku dverám. Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času. Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti a pokiaľ je to možné, nevoďte do obchodu deti. Snažte sa […]

Čítajte viac →

Celoštátny prieskum rozšírenia variantov pandemického vírusu na Slovensku

Tlačová správa ÚVZ SR: Britský variant potvrdený na Slovensku v 97,3 % vyšetrených vzoriek Na Slovensku podľa očakávaní naďalej dominantne prevažuje britský variant pandemického vírusu. „Laboratórne bol potvrdený v 97,3 % (1704 vzoriek) z počtu1752 vyšetrených pozitívnych vzoriek.Český variant bol potvrdený v 0,9% (16 vzoriek) a juhoafrický v 0,5% (9 vzoriek). Bez bližšieho určenia bolo […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia

Prosíme ľudí, aby veľmi dôsledne zvažovali nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia. Rekreáciu v zahraničí v takto vážnej epidemiologickej situácii neodporúčame. Neriskujte. Urobte všetko pre to, aby ste neprispeli k šíreniu nových variantov vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku. Chráňte zdravie ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu. Situácia je vážna a hrozba skutočná. Ďakujeme […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Pred rokom sme na Slovensku zaznamenali prvý potvrdený prípad COVID-19 (Príbeh začiatkov testovania na Slovensku)

V laboratóriu Národného referenčného centra (NRC) pre chrípku na ÚVZ SR si presne pamätajú moment, kedy sa im podarilo diagnostikovať prvého pacienta pozitívneho na COVID-19. Bolo to pred rokom, 6. marca 2020. NRC si výsledok viacnásobne potvrdilo a akonáhle si bolo isté jeho správnosťou, nahlásilo to hlavnému hygienikovi. „Hneď ma zaujímalo, ako […]

Čítajte viac →

4. marec – Svetový deň obezity

Obezita je závažný zdravotný problém, ktorý sa dotýka celého sveta. Príčinou obezity je často súbor rôznych faktorov – stravovacie, životné, psychologické, sociálne, ekonomické.  Je spájaná s  vyše 30-timi  rôznymi druhmi ochorení. Medzi najzávažnejšie chronické – neprenosné ochorenia radíme: Srdcovo-cievne ochorenia Diabetes mellitus typu Niektoré druhy rakoviny Psychické problémy Choroby pohybového […]

Čítajte viac →

49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Čítajte viac →