056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu: elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úradu: ruvztv@uvzsr.sk

Stránkové hodiny len v nevyhnutných prípadoch sú v čase 9:00 – 10:00 hod. Vstup do budovy je povolený len s ochrannými rúškami na tvári. Telefonická linka na RÚVZ Trebišov pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie: 056/6724993.  

Nahlasovanie porušovania opatrení COVID-19

Nahlásenie porušovania opatrení COVID-19 Porušenie opatrenia pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s izoláciou osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténou osôb,...

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 04.04.2022 V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19,...

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú...

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19)...

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 21. júl 2021)

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, porovnanie trendu incidencie v susedných štátoch a odhadovaný vývoj v Európe. Prezentácia tiež obsahuje informácie o úrovni zaočkovanosti v Európe a o priebehu vakcinácie na Slovensku – vrátane stavu čakárne, vývoja zaočkovanosti prvou a druhou dávkou po vekových skupinách a regiónoch. V závere prezentácie […]

Čítajte viac →

227: VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Informácia k výskytu delta variantu na Slovensku

Na Slovensku sme rutinným sekvenovaním doteraz celkovo potvrdili 14 prípadov delta variantu pandemického vírusu SARS-CoV-2. Zväčša ide o osoby, ktoré prišli zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osoby, ktorá v zahraničí nebola. Jedenásť osôb bolo nezaočkovaných a tri zaočkované. Zaočkované osoby majú podľa očakávaní ľahký priebeh […]

Čítajte viac →

Vyzvi srdce k pohybu – IX. ročník kampane

Máme za sebou prvú polovicu IX. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kto sa ešte nezapojil, stále má šancu naskočiť do rozbehnutého vlaku a začať aktívne  žiť. Stačí Vám 150 minút pohybu strednej intenzity či 75 minút pohybu vysokej intenzity týždenne počas minimálne 4 týždňov nasledujúcich za sebou. Výhercovia budú […]

Čítajte viac →

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za máj 2021

Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického vírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to májové výsledky sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2. Celkovo sa úspešne osekvenovalo 955 vzoriek. Alfa variant bol dokázaný v 878 prípadoch, čo je takmer 92 % z osekvenovaných vzoriek. Beta variant (prvýkrát zaznamenaný v […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Letný manuál prevencie počas horúčav

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám preto prináša základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav. Pitný režim podľa veku Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je individuálne. Závisí […]

Čítajte viac →

31. máj SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU World No Tobacco Day

31.máj  bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom tohto dňa je zlepšiť informovanosť o škodlivých následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity, aby sme ochránili deti a mládež nielen pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Tohtoročným heslom dňa bez tabaku […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k sobotňajším voľbám (15. máj 2021)

Rozhodnutím č. 54 predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 09. februára 2021 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí, a to na (sobotu) 15. mája 2021 (ďalej len „Rozhodnutie predsedu NR SR“). Jednotlivé obce, ktorých sa predmetné voľby týkajú a v súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, poukázali na súčinnosť, ktorú je Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej […]

Čítajte viac →

204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Čítajte viac →

Vyzvi srdce k pohybu

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR 10.5.2021 – 1.8.2021 Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI Vedeli ste, že? Každý rok 1 milión ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu. Viac ako 70% adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity. Predpokladá sa, […]

Čítajte viac →

10 máj Svetový deň „Pohybom k zdraviu“

Význam pohybu – pravidelnej fyzickej aktivity narastá najmä v súčasnej dobe, kedy sa manuálna a fyzická práca  dostáva do pozadia. Jeho hodnota spočíva v prevencii civilizačných ochorení, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus a onkologické ochorenia.Napomáha predchádzať hypertenzii, nadváhe, zlepšuje duševnú rovnováhu, redukuje stres a psychické napätie a tým zlepšuje […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: „Epiketa“- Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne

Ponúkame vám praktického sprievodcu s opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách prevádzok. Ich dodržiavaním chránite seba aj ostatných, minimalizujete riziko šírenia nákazy v čase uvoľňovania opatrení. Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá a pomáhate zlepšovať epidemiologickú situáciu na Slovensku. Príchod na letnú terasu Na terasu vstúpte s nasadeným rúškom/respirátorom, vydezinfikujte si ruky a takto sa […]

Čítajte viac →

Európsky imunizačný týždeň (EIW) 26. apríla – 2. mája 2021

„Vakcíny nás zbližujú“ “Vaccinesbringuscloser” Prvé pokusy o očkovanie osôb (vakcináciu) siahajú ďaleko do histórie. Objav tejto myšlienky znamenal revolúciu v prevencii infekčných ochorení. Infekčné ochorenia predstavujú pre jedinca strach z choroby, bolestné prežívanie choroby a utrpenie, pre spoločnosť zasa nápor na zdravotníctvo a odčerpávanie financií. Toto je iba niekoľko dôvodov, […]

Čítajte viac →