056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Svetový deň boja proti besnote – 28. September

Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia Svetový deň boja proti besnote pripadá na 28. September. Ide o výročie úmrtia zakladateľa lekárskej mikrobiológie a imunológie Louisa Pasteura, ktorý ako prvý pripravil vakcínu proti besnote. Svetová zdravotnícka organizácia pripomína týmto dňom význam preventívnych opatrení, ktorými […]

Čítajte viac →

Preventívna celoplošná jesenná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych […]

Čítajte viac →

EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19

Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je slovnou hračkou – ide o súbor jednoduchých a praktických návodov, ako sa správať v čase šírenia vírusu SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy vám pomôžu znižovať riziko infekcie v každodenných situáciách a uľahčia orientáciu v priestore medzi platnými opatreniami a ohľaduplnosťou voči ostatným. Nákup potravín a návšteva obchodov Do predajne vstupujte s premysleným nákupným […]

Čítajte viac →

Alzheimerova choroba – 21. september 2021

Poruchy pamäti môžu byť v starobe časté. Staroba je prirodzenou etapou ľudského života. Demencia však k normálnemu starnutiu nepatrí. Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň, ktorá upozorňuje na problémy ľudí s demenciou. Zároveň je to príležitosť, ktorou sa zvyšuje povedomie o prevencii a podpore kognitívneho zdravia. Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Odporúčania pre organizátorov a účastníkov hromadných podujatí spojených s návštevou Svätého otca

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil súbor odporúčaní pre organizátorov a účastníkov podujatí spojených s návštevou pápeža Františka. Odporúčania pre organizátorov Zabezpečte dôslednú a nepretržitú kontrolu dodržiavania opatrení, vyčleňte dostatok personálu, ktorý bude priebežne dohliadať na dodržiavanie odstupov a prekrytie horných dýchacích ciest. V rámci jedného hromadného podujatia je možné použiť […]

Čítajte viac →

227: VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Informácia k výskytu delta variantu na Slovensku

Na Slovensku sme rutinným sekvenovaním doteraz celkovo potvrdili 14 prípadov delta variantu pandemického vírusu SARS-CoV-2. Zväčša ide o osoby, ktoré prišli zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osoby, ktorá v zahraničí nebola. Jedenásť osôb bolo nezaočkovaných a tri zaočkované. Zaočkované osoby majú podľa očakávaní ľahký priebeh […]

Čítajte viac →

Vyzvi srdce k pohybu – IX. ročník kampane

Máme za sebou prvú polovicu IX. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kto sa ešte nezapojil, stále má šancu naskočiť do rozbehnutého vlaku a začať aktívne  žiť. Stačí Vám 150 minút pohybu strednej intenzity či 75 minút pohybu vysokej intenzity týždenne počas minimálne 4 týždňov nasledujúcich za sebou. Výhercovia budú […]

Čítajte viac →

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za máj 2021

Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického vírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to májové výsledky sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2. Celkovo sa úspešne osekvenovalo 955 vzoriek. Alfa variant bol dokázaný v 878 prípadoch, čo je takmer 92 % z osekvenovaných vzoriek. Beta variant (prvýkrát zaznamenaný v […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Letný manuál prevencie počas horúčav

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám preto prináša základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav. Pitný režim podľa veku Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je individuálne. Závisí […]

Čítajte viac →

31. máj SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU World No Tobacco Day

31.máj  bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom tohto dňa je zlepšiť informovanosť o škodlivých následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity, aby sme ochránili deti a mládež nielen pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Tohtoročným heslom dňa bez tabaku […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k sobotňajším voľbám (15. máj 2021)

Rozhodnutím č. 54 predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 09. februára 2021 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí, a to na (sobotu) 15. mája 2021 (ďalej len „Rozhodnutie predsedu NR SR“). Jednotlivé obce, ktorých sa predmetné voľby týkajú a v súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, poukázali na súčinnosť, ktorú je Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej […]

Čítajte viac →