056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

OSÝPKY AKTUÁLNE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje v súčasnosti  sporadický (občasný) výskyt nových prípadov osýpok v rámci epidémie osýpok, ktorá v okrese Trebišov prebieha od septembra 2018. Počet hlásených ochorení má klesajúcu tendenciu. Situácia sa postupne stabilizuje, nové prípady ochorenia na osýpky u osôb s trvalým pobytom v okrese Trebišov pribúdali v uplynulom […]

Čítajte viac →

CHRÍPKA AKTUÁLNE

Zdroj ÚVZ SR Bratislava Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ lokálne epidémie chrípky, v populácii dominuje vírus chrípky, ktorý je obsiahnutý vo vakcíne proti chrípke  Na Slovensku v súčasnosti naďalej pretrvávajú na úrovni krajov lokálne chrípkové epidémie. Aj keď v ostatných týždňoch chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia narastala,  v 8. kalendárnom týždni bol zaznamenaný […]

Čítajte viac →

Svetový deň proti rakovine

World Cancer Day Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február  za  Svetový deň  proti rakovine, ktorý sa  pripomína  od roku 2002. Prostredníctvom rôznych kampaní a projektov sa zdôrazňuje prevencia rakovinových ochorení. Jedným z hlavných cieľov tohto dňa je zvyšovanie  vedomosti o tejto chorobe,  o jej prejavoch a o tom, čo môžete urobiť pre seba a pre svoje zdravie. Počet prípadov […]

Čítajte viac →

Epidémia osýpok v okrese Trebišov – aktuálne informácie a odporúčania 24.01.2019

V epidémií osýpok v okrese Trebišov  trvajúcej od 12. septembra 2018 do 23. januára 2019 postupne ochorelo = 143 osôb (laboratórne potvrdených a pravdepodobných prípadov ochorení v epidemiologickej súvislosti). V epidémii postupne ochorelo  62 detí vo veku do 15 mesiacov (43,4%) a ďalších 6 detí vo veku do 15 – 17 mesiacov […]

Čítajte viac →

1.December Svetový deň boja proti AIDS – Ruky hore pre #HIV prevenciu

Svetová zdravotnícka organizácia upútava pozornosť verejnosti na tento Svetový deň, pretože naďalej stúpa počet nových ochorení vo svete. Snaha o zníženie, alebo zastavenie počtu nových prípadov uviazla. Podľa správy UNAIDS Prevention je na celom svete  odhadom 1,9 milióna dospelých ľudí nakazených HIV vírusom. Od 1.1.2016 do 30.6.2016 bolo na Slovensku diagnostikovaných […]

Čítajte viac →

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 18.11.2016  V období od 01.11.2016 do 18.11.2016 bolo zistených 21 nových ochorení na vírusovú hepatitídu A (VHA) u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 19,80/100 000). V porovnaní s mesiacom október 2016, je doterajší trend výskytu klesajúci.  Z hľadiska výskytu  sa aj v mesiaci november jednalo o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia    sa vyskytujú najmä v obciach […]

Čítajte viac →

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 31.10.2016 V období od 01.10.2016 do 31.10.2016 bolo zistených 38 nových ochorení na vírusovú hepatitídu A (VHA) u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 35,90/100 000). V porovnaní s mesiacom september 2016, došlo k významnému poklesu počtu ochorení – pokles o 20 ochorení, t.j. o 34,5%. Z hľadiska výskytu sa […]

Čítajte viac →

Súčasný stav vo vývoji epidemického výskytu VHA v okrese Trebišov a prijímaných protiepidemických opatreniach

Aktualizácia k 18.10.2016 V období od 01.10.2016 do 17.10.2016 bolo na RÚVZ hlásených 24 nových ochorení u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 22,67/100 000). Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v obciach v blízkosti mesta Sečovce, kde RÚVZ so sídlom Trebišove dňa 9.9.2016 nariadil zákaz hromadných podujatí na […]

Čítajte viac →

Výskyt vírusovej hepatitídy typu A (žltačky typu A) v okrese Trebišov

Aktualizácia k 30.9.2016 V období od 01.09.2016 do 29.09.2016 bolo na RÚVZ hlásených 58 nových ochorení u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 54,43/100 000). Oproti mesiacu august 2016 došlo k nárastu ochorení o 11 prípadov. Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v […]

Čítajte viac →