056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

„ŽIŤ S DOBOU“

Psychosociálna podpora seniorov počas pandémie Covid-19

„ŽIŤ S DOBOU“
Pandémia COVID-19 má nepriaznivý vplyv na starších ľudí, u ktorých je vyššie riziko vzniku závažnejších symptómov ochorenia a v dôsledku toho aj úmrtia. Toto zvýšené riziko je čiastočne dôsledkom zmien imunitného systému súvisiacich s vekom, ktoré sťažujú boj s chorobami a infekciami. U starších dospelých je tiež väčšia pravdepodobnosť existencie viacerých zdravotných problémov (kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne, onkologické ochorenia. ..) a súbežné užívanie viacerých liekov, ktoré sťažujú zvládanie a zotavenie sa z choroby vrátane ochorenia COVID-19.

Cieľom je podeliť sa so staršími  dospelými o odporúčania, ako chrániť svoje zdravie a pohodu, ako aj to, ako môžu aj oni poskytovať podporu svojmu okoliu počas pandémie COVID-19 a mimo nej. Sada nástrojov obsahuje päť veľkých ilustrácií plagátov, ktoré je možné vytlačiť alebo zobraziť na obrazovke, pričom každá z nich rieši jednu z nasledujúcich otázok:

Ako môžem zostať zdravý?

Čo môžem urobiť pre zlepšenie nálady?

Ako môžem byť spojený so svojou rodinou a komunitou?

Kde môžem získať pomoc ak ju potrebujem?

Ako sa môžem vyrovnať so smútkom?