056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Nahlasovanie porušovania opatrení COVID-19

Nahlásenie porušovania opatrení COVID-19

  1. Porušenie opatrenia pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s izoláciou osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténou osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID – 19
  1. Porušenie opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

V prípade zistenia porušenia opatrení COVID-19 vydaných vyhláškami ÚVZSR, je možné tieto skutočnosti nahlásiť:
1.) e-mailom: tv.poruseniaepid@uvzsr.sk
2.) telefonicky: 0915573356, v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod.
3.) pomocou vyplnenia webového online formulára.

  1. Porušovanie opatrení týkajúcich sa režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

V prípade zistenia porušenia opatrení COVID-19 na pracovisku vydaných vyhláškami ÚVZSR, je možné tieto skutočnosti nahlásiť:
1.) e-mailom: tv.poruseniappl@uvzsr.sk
2.) telefonicky: 056/3813231, v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod.
3.) pomocou vyplnenia webového online formulára.