056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (MOM)

Portál e-VÚC sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje. V oblasti zdravotníctva sú doplnené aj údajmi MZ SR, ŠÚKL a RÚVZ.
Postupy pre zriadenie a prevádzku mobilných odberových miest (MOM) nájdete na web stránke e-VÚC.