056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Výročná správa

Výročná správa za rok 2022 vo formáte PDF
Výročná správa za rok 2021 vo formáte PDF
Výročná správa za rok 2020 vo formáte PDF
Výročná správa 2020  EPID vo formáte PDF
Výročná správa za rok 2019 vo formáte PDF
Výročná správa za rok 2018 vo formáte PDF
Výročná správa za rok 2017 vo formáte PDF
Výročná správa za rok 2016 vo formáte PDF
Výročná správa za rok 2015 vo formáte PDF
Výročná správa za rok 2014 vo formáte PDF
Výročná správa za rok 2013 vo formáte PDF