056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

COVID -19 : Antigénové odberové miesto – Elektronické objednávanie ZRUŠENÉ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišov má od 12.novembra 2020 zriadené odberové miesto na realizáciu bezplatného antigénového testovania.

Činnosť v rámci odberového miesta a následné spracovanie získaných údajov sa realizuje na právnom základe v súlade s GDPR a zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odber biologického materiálu z nosohltanu zabezpečuje erudovaný zdravotník, vyšetrenie odobratého materiálu a jeho vyhodnotenie zabezpečuje zdravotnícky laborant tunajšieho úradu. Typ používaného certifikovaného testu: BIOCREDIT COVID-19 Ag. Antigénové rýchlotesty slúžia na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie COVID-19  vyšetrením prítomnosti antigénu vírusu  SARS-CoV-2 v biologickom materiály získanom výterom z nosohltana (antigény sú špecifické bielkoviny vírusu). Trvanie testovania v priemere 15 – 20 minút.

Všetky osoby, ktoré majú záujem podrobiť sa bezplatnému dobrovoľnému antigénovému testovaniu COVID – 19 majú možnosť prísť priamo na odberné miesto v uvedenom čase. Po absolvovaní testovania všetky osoby, ktoré absolvujú testovanie dostanú potvrdenie o vykonaní testu. Pozitívne testované osoby budú na mieste poučené o podmienkach domácej izolácie a ďalších nevyhnutných protiepidemických opatreniach (vysvetlenie významu informácie o úzkych kontaktoch počas inkubačnej doby a následne aj izolácia a testovanie osôb, s ktorými bola pozitívne testovaná osoba v úzkom kontakte).

Použitie antigénových rýchlotestov má svoj význam hlavne na rýchlu identifikáciu osôb infikovaných koronavírusom, ktoré po diagnostike a poučení budú v izolácii a zabráni sa tak šíreniu nákazy spôsobujúcej ochorenie COVID-19.

Od 23.2.2021 sú prevádzkové hodiny každý utorok od 8:30 do 12:00 hod.
Od 18.3.2021 OBJEDNÁVANIE ZRUŠENÉ na základe stanoviska Operačného strediska krízového koordinačného centra MZ SR,
NAĎALEJ JE MOŽNÉ NA ANTIGÉNOVÉ ODBEROVÉ MIESTO (MOMAG) PRÍSŤ BEZ OBJEDNANIA.

Prevádzkové hodiny (MOMAG)

Utorok: 8:30 – 12:00 – bez objednávania