056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19) platia opatrenia vydané ÚVZ SR.

Dávame do pozornosti najmä skutočnosť, že platí nariadenie prihlásenia sa na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (podľa miesta trvalého pobytu alebo pobytu počas trvania izolácie), vyplnením formulára na stránke  https://korona.gov.sk/ehranica/

Vo formulári, okrem iného, treba uviesť aj svoje telefónne číslo, miesto plánovanej domácej izolácie a ošetrujúceho lekára. Na základe týchto údajov príslušný RÚVZ objedná prichádzajúcich na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19.

Ďalšie informácie je možné konzultovať na RÚVZ Trebišov:
tel.:  056/6724 993, 056/666 0 659, 0918 680 305, 0915 577 356
e-mailom: tv.epid@uvzsr.sk

CALL CENTRUM pre poskytovanie všeobecno-organizačných informácií ohľadom COVID-19 v rámci SR (zabezpečené NCZI).
Prevádzka nonstop 02/32 35 30 30
Miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pomôže prihláseným povinným osobám zorientovať sa v situácii, poskytne im informácie o podmienkach domácej izolácie a zároveň im zabezpečí testovanie na ochorenie COVID-19.