056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiologická situácia v okrese Trebišov

Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci august 2023

I. ČREVNÉ NÁKAZY
A02.0 Salmonelová enteritída – 11 ochorení, z toho 1 NN
Hlásených bolo 10 sporadických prípadov ochorenia a 1 prípad nozokomiálnej nákazy
– 6x žena: 1-4r.: 1x, 55-64r.: 2x, 65+r.: 3x
– 5x muž – 0r.:2x, 5-9r.:1x, 55-64r.: 1x, 65+r.: 2x
 Etiologický agens: 8x Salmonella enteritidis, 1x Salmonella infantis, 2x Salmonella spp.

NN:
Ochorenie hlásené u 65-ročného muža.
Etiologický agens: 1x Salmonella enteritidis
Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

A03.1 Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri – 2 ochorenia
Hlásené boli 2 sporadické prípady u 2 žien vo veku 4 a 12 rokov.
 Etiologický agens: 2x Shigella flexneri

A04.5 Kampylobakteriálna enteritída – 31 ochorení
Hlásených bolo 20 sporadických prípadov, 2 importované prípady, 4 prípady s epidemickým výskytom a 5 prípadov s výskytom rodinným:
– 14x žena: 0r.: 2x, 1-4r.: 7x, 25-34r.: 1x, 35-44r.: 1x, 65+r.: 3x;
– 17x muž: 0r.: 1x, 1-4r.: 2x, 5-9r.: 6x,15-19r.: 2x, 20-24r.: 1x. 25-34r.: 3x, 55-64r.: 1x, 65+r.: 1x
 Etiologický agens: 27x Campylobacter jejuni; 1x Campylobacter coli, 3x nevyšetrení

Importované nákazy:
– komentované v stati X. IMPORTOVANÉ NÁKAZY

Epidémie
V mesiaci august evidujeme 2 epidémie:
 Prvá epidémia – Centrum pre deti a rodiny Sečovce – ochoreli 4 osoby, z celkového počtu exponovaných osôb 46. Etiologický agens: 4x Campylobacter jejuni.
 Rodinný výskyt – ochoreli 3 osoby z celkového počtu exponovaných osôb 4. Etiologický agens: 1x Campylobacter jejuni, 2x nevyšetrení.

A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile – 3 ochorenia, z toho 1 NN
1. Ochorenie hlásené u 75-ročnej ženy.. Laboratórne potvrdený výsledok: Clostridium difficile prod. toxín A a B. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
2. Ochorenie hlásené u 46-ročného muža. Laboratórne potvrdený výsledok: Clostridium difficile prod. toxín A a B. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
3. Ochorenie hlásené u 76-ročného muža. Laboratórne potvrdený výsledok: Clostridium difficile prod. toxín A. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
4. Ochorenie hlásené u 62-ročného muža. Laboratórne potvrdený výsledok: Clostridium difficile prod. toxín A. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

A08.0 Rotavírusová enteritída – 11 ochorení, z toho 1 NN
Hlásených bolo 9 sporadických prípadov, 1 rodinný prípad ochorenia a 1 nozokomiálna nákaza
– 4x žena: 0r.: 1x, 1-4r.: 3x;
– 7x muž: 0r.: 6x, 1-4r.: 1x;
 Etiologický agens: 10x Rotavírus, 1x nevyšetrený

NN:
Ochorenie hlásené u novorodenca (chlapec). Laboratórne potvrdený výsledok: rotavírus. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

A08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk – 2 ochorenia, z toho 1 NN
Hlásené boli 2 sporadické prípady, z toho 1 nozokomiálna nákaza:
– 1x žena: 0r.: 1x
– 1x muž: 5r.: 1x
 Etiologický agens: 2x Norovírus

NN:
Ochorenie hlásené u novorodenca (dievča). Laboratórne potvrdený výsledok: norovírus. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

A08.2 Adenovírusová enteritída – 1 ochorenie
Hlásený bol 1 sporadický prípad u dievčaťa vo vek. skupine 0 rokov
 Etiologický agens: 1x Adenovírus

HELMINTÓZY

B80 Mrle – Enterobióza – 2 ochorenia
Ochorenia hlásené u 11 a 17-ročného chlapca.

B770 Askarióza s črevnými komplikáciami – 1 ochorenie
Ochorenie hlásené u 9-ročného dievčaťa z prostredia nízkeho hygienického štandardu.

II. VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY

B15 Akútna hepatitída A – 2 ochorenia
Ochorenie hlásené u 39-ročného muža. Laboratórne potvrdený – vírus hepatitídy A.
Ochorenie hlásené u 6-ročného chlapca. Laboratórne potvrdený – vírus hepatitídy A.

B18.1 Chronická vírusová hepatitída B bez agensu delta – 1 ochorenie
Ochorenie hlásené u 52-ročnej ženy. Etiologický agens: vírus hepatitídy B.

Z22.5 Nosič vírusovej hepatitídy B – 1 ochorenie
Ochorenie hlásené u 49-ročného muža. Etiologický agens: vírus hepatitídy B. (HBsAg konfirm. (ECLIA) pozit.)

III. NÁKAZY PREVENTABILNÉ OČKOVANÍM
Neboli hlásené.

IV. RESPIRAČNÉ NÁKAZY

B01.9 Varicella bez komplikácie – 8 ochorení
Ochorenie hlásené u 3 mužov vo vekovej kategórií: 5-9r.: 1x, 10-14r.:1x, 15-19r.: 1x a 5 žien vo vekovej kategórií: 5-9r.: 2x, 10-14r.: 1x, 25-34r.: 1x, 55-64r.: 1x.

B02.8 Zoster s inými komplikáciami – 1 ochorenie
Ochorenie hlásené 74-ročnej ženy.

B02.9 Zoster bez komplikácie Zoster, NS – 8 ochorení
Ochorenie hlásené u 2 žien vo vek. kat.: 45-54r.: 1x, 55-64r.: 1x a 6 mužov vo vek. kat.: 55-64r.: 1x, 65+r.:5x.

Akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia CHPO
Hlásených bolo 984 ochorení, chorobnosť 952/100 000 obyvateľov. Oproti mesiacu júl 2023 došlo k poklesu ochorení o 37,7% .

J04.2 Akútny zápal hrtana a priedušnice – 1 NN
Ochorenie hlásené u 65-ročného muža. Laboratórne potvrdená – E. coli. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

J06.9 Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest – 2 NN
1. Ochorenie hlásené u 73-ročného muža. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
2. Ochorenie hlásené u 88-ročnej ženy. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

J15.8 – Iná bakteriálna pneumónia – 1 NN
Ochorenie hlásené u 82-ročného muža. Prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov a RTG vyšetrenia. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

J18.0 Bližšie neurčená pneumónia – 5 NN
1. Ochorenie hlásené u 86-ročného muža. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
2. Ochorenie hlásené u 65-ročnej ženy. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
3. Ochorenie hlásené u 57-ročného muža. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov.. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
4. Ochorenie hlásené u 54-ročnej ženy. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
5. Ochorenie hlásené u 83-ročnej ženy. Prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov a RTG vyšetrenia. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

J40 Bronchitída neurčená ako akút. al. chron. – 1 NN
Ochorenie hlásené u 71-ročnej ženy. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

V. NEUROINFEKCIE
Neboli hlásené

VI. ZOONÓZY A NÁKAZY S PRÍRODNOU OHNISKOVOSŤOU

A69.2 Lymeská choroba – 1 ochorenie
Ochorenie hlásené u 75-ročnej ženy.
Etiologický agens: 1x Borellia spp.

A98.5 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom – 1 ochorenie
Ochorenie hlásené u 19 ročného muža.
Etiologický agens: hantavírus Hantaan

VII. NÁKAZY KOŽE A SLIZNÍC

A46 Ruža – erysipelas – 2 ochorenia
Hlásené 2 sporadické ochorenia u 73-ročného muža a 63-ročnej ženy.

B86 Svrab – scabies – 1 ochorenie
Ochorenie hlásené u 43-ročného muža.

VIII. OSTATNÉ NÁKAZY
Septikémie a NN

A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi – 3 NN
1. Ochorenie hlásené u 59-ročného muža. Laboratórne potvrdený – Staphylococcus hominis. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
2. Ochorenie hlásené u 72-ročnej ženy. Laboratórne potvrdený – Staphylococcus epidermis. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
3. Ochorenie hlásené u 44-ročnej ženy. Laboratórne potvrdený – Staphylococcus epidermis. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

A41.5 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi – 2 ochorenia, z toho 1 NN
1. Ochorenie hlásené u 71-ročnej ženy. Laboratórne potvrdená – Klebsiella pneumoniae. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
2. Ochorenie hlásené u 79-ročnej ženy. Laboratórne potvrdená – E. coli.

A41.8 Iná špecifikovaná septikémia – 1 NN
Ochorenie hlásené u 75-ročnej ženy. Laboratórne potvrdený – Enterococcus faecalis. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

H66 Hnisavý a nešpec.zápal stredného ucha – 1 NN
Ochorenie hlásené u 61-ročnej ženy. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

N30.9 Nešpecifikovaná cystitída – 2 NN
1. Ochorenie hlásené u 80-ročného muža. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
2. Ochorenie hlásené u 66-ročnej ženy. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

N39.0 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta – 9 NN
1. Ochorenie hlásené u 71-ročného muža. Laboratórne potvrdený – Enterobacter cloacae. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
2. Ochorenie hlásené u 67-ročnej ženy. Laboratórne potvrdený – Enterobacter cloacae. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
3. Ochorenie hlásené u 67-ročnej ženy. Laboratórne potvrdená – Klebsiella pneumoniae. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
4. Ochorenie hlásené u 56-ročnej ženy. Laboratórne potvrdená – E.coli. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
5. Ochorenie hlásené u 71-ročnej ženy. Laboratórne potvrdená – E.coli. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
6. Ochorenie hlásené u 90-ročnej ženy. Laboratórne potvrdená – E.coli. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
7. Ochorenie hlásené u 74-ročnej ženy. Laboratórne potvrdený – Providencia stuartii. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
8. Ochorenie hlásené u 75-ročnej ženy. Laboratórne potvrdený – E.coli. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
9. Ochorenie hlásené u 83-ročnej ženy. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

T80.2 Infekcie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii – 4 NN
1. Ochorenie hlásené u 77-ročného muža. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
2. Ochorenie hlásené u 78-ročného muža. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
3. Ochorenie hlásené u 69-ročného muža. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
4. Ochorenie hlásené u 80-ročnej ženy. Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

 

T81.3 Rozpad operačnej rany nezatriedený inde – 3 NN
1. Ochorenie hlásené u 69-ročného muža. Laboratórne potvrdený – Staphylococcus aureus, MRSA. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
2. Ochorenie hlásené u 62-ročnej ženy. Laboratórne potvrdený – E. coli. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.
3. Ochorenie hlásené u 57-ročnej ženy. Laboratórne potvrdený – Staphylococcus aureus. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza.

IX. POHLAVNE PRENOSNÉ OCHORENIA

A 51.3 Sekundárny syfilis kože a slizníc– 1 ochorenie
Ochorenie hlásené u 20-ročnej ženy.
 Etiologický agens: 1x Treponema pallidum

A54.0 Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.sústavy bez abscesu – 1 ochorenie
Ochorenie hlásené u 23-ročnej ženy.
 Etiologický agens: 1x Neisseria gonorrhoeae

A56.0 Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy – 1 ochorenie
Ochorenie hlásené u 22-ročnej ženy.
 Etiologický agens: 1x Chlamydia trachomatis

A59.0 Urogenitálna trichomonóza – 1 ochorenie
Ochorenie hlásené u 33-ročnej ženy.
 Etiologický agens: 1x Trichomonas vaginalis

X. IMPORTOVANÉ NÁKAZY

A04.5 Kampylobakteriálna enteritída
1. Ochorenie hlásené u 9-ročného chlapca. Laboratórne potvrdený Campylobacter jejuni. Pozitívna cestovateľská anamnéza – Maďarska, Balaton.
2. Ochorenie hlásené u 21-ročného muža. Laboratórne potvrdený Campylobacter jejuni. Pozitívny cestovateľská anamnéza – Česká republika, Brno

XI. ÚMRTIA
Neboli hlásené.

 

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
regionálna hygienička