056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Vzory prevádzkových poriadkov

Upozornenie: Nižšie uvedené texty sú VZORY! Je potrebné ich upraviť pre činnosť vašej prevádzky!