056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Úradná tabuľa

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/605/2703/2023 – Obec Slovenské Nové Mesto – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00111/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.1.2021. – 19.5.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/470/1864/2023 – Obec Streda nad Bodrogom – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 4.1.2021 rozhodnutím číslo A/2020/01915/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.1.2021. – 13.4.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/466/1848/2023 – synlab slovakia s.r.o. – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 7.7.2020 rozhodnutím číslo A/2020/00456/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.7.2020 – 13.4.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/445/1732/2023 – Mesto Kráľovský Chlmec – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 30.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/01893/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2020. – 4.4.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/444/1726/2023 – Mesto Sečovce – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 05.01.2021 rozhodnutím číslo A/2020/01918/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2021. – 4.4.2023

V ý z v a   n a   v y k o n a n i e celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) Číslo: RÚVZTV/OHŽPaZ/442/1706/2023 , na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od  08.04.2023 do 15.05.2023 – 4.4.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/373/1416/2023 – Obec Borša – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 30.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/01866/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2020. – 21.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/370/1388/2023 – Obec Boľ – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 30.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/01891/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2020. – 20.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/364/1353/2023 – Pharm – bes s.r.o – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-36598020-A0002: mobilné odberové miesto s miestom prevádzkovania Trebišovská lekáreň, M. R. Štefánika 1175/15, 075 01 Trebišov. Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 05.10.2021 rozhodnutím číslo A/2021/01375/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.10.2021. – 16.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/355/1298/2023 – Obec Hriadky – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00115/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021. – 15.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/350/1261/2023 – Obec Zemplínska Nová Ves – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.01.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00099/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2021. – 14.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/351/1260/2023 – Obec Trnávka – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 08.02.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00303/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2021. – 14.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/322/1215/2023 – Obec Veľké Trakany – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.01.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00199/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.01.2021. – 10.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/321/1214/2023 – Obec Bačka – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.01.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00106/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2021. – 10.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/319/1213/2023 – Obec Kuzmice – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 30.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/01911/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2020. – 10.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/318/1212/2023 – Obec Leles – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00107/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.1.2021 – 10.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/317/1210/2023 – Obec Kazimír – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00114/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021. – 10.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/316/1211/2023 – Obec Parchovany – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 12.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00036/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.1.2021
– 10.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/316/1211/2023 – Obec Parchovany – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 30.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/01892/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2020
– 10.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/315/1207/2023 – Obec Veľký Horeš – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 28.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00204/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2021 – 10.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/289/1091/2023 – Obec Nižný Žipov – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00093/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021 – 3.3.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/269/975/2023 – Obec Biel – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 12.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00018/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.1.2021 – 28.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/268/973/2023 – Obec Svätá Mária – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 29.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00197/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.1.2021 – 28.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/267/972/2023 – Obec Rad – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 28.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00205/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2021 – 28.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/222/746/2023 – Mesto Trebišov – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 19.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00090/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.1.2021. – 20.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/221/737/2023 – Obec Malý Horeš – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 12.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00037/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.1.2021. – 20.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/220/738/2023 – Obec Svinica – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 28.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00203/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2021. – 20.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/216/723/2023 – Obec Dvorianky – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00104/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021 – 20.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/204/718/2023 – Obec Černochov – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00198/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2021. – 15.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/205/717/2023 – Obec Hrčeľ – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 30.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/01871/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2020 – 15.2.2023

ROZHODNUTIE RUVZTV/OE/200/688/2023 – Obec Somotor – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 30.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/0167/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2020 – 15.2.2023

ROZHODNUTIE RUVZTV/OE/202/687/2023 – Obec Cejkov – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 19.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00074/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.1.2021 – 15.2.2023

ROZHODNUTIE RUVZTV/OE/201/686/2023 – Obec Čierna – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.2.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00397/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.2.2021 – 15.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/162/522/2023 – Obec Vojčice – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00110/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.1.2021 – 6.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/156/492/2023 – Obec Zemplínsky Branč – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00095/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021 – 3.2.2023

ROZHODNUTIE RÚVZTV/OE/102/6371/2022 – Obec Veľká Tŕňa – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.01.2022 rozhodnutím číslo A/2021/00102/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.01.2022 – 4.1.2023

ROZHODNUTIE A/2022/1120/EPI – Ing. Pavel Tkáč – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.7.2021 rozhodnutím číslo A/2021/01071/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.2021 – 21.11.2022

ROZHODNUTIE A/2022/670/EPI – Obec Pribeník – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.01.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00196/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.01.2021 – 08.11.2022

A/2022/402/HŽPaZ-4612/2022 – Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) – 28.9.2022

ROZHODNUTIE A/2022/823-3874/2022 – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trebišov – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-00416274-A0001: mobilné odberové miesto s miestom prevádzkovania MOM RT-PCR, Konečná 1794/5, 075 01 Trebišov.
Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 18.11.2021 rozhodnutím číslo A/2021/01661/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2021.
– 31.8.2022

ROZHODNUTIE A/2022/808-03/OE – Agneša Cicuová – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 17.12.2021 rozhodnutím číslo A/2021/01813/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2021 – 8.8.2022

ROZHODNUTIE A/2022/795/EPI – Obec Brehov – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00103/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021 – 1.8.2022

ROZHODNUTIE A/2022/00002-01/OE – KirályDent s.r.o. – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 05.01.2022 rozhodnutím číslo A/2022/00002/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2022. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.08.2022. 14.7.2022

ROZHODNUTIE A/2021/00196-03/OE – Obec Pribeník – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00196/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2021. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2022. 15.6.2022

ROZHODNUTIE A/2021/00108-01/OE – Obec Sirník – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00108/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.1.2021 14.6.2022

ROZHODNUTIE A/2021/00191-03/OE – GH Medical s.r.o. – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00191/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2021 25.5.2022

ROZHODNUTIE A/2021/01473-01/OE – SM Personal Agency, s.r.o. – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 26.10.2021 rozhodnutím číslo A/2021/01473/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2021. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2023. 12.5.2022

ROZHODNUTIE A/2021/01800-02/OE – SlovakTransLine, s.r.o., – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 15.12.2021 rozhodnutím číslo A/2021/01800/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2021 5.5.2022

ROZHODNUTIE A/2021/00112-02/OE – Mesto Čierna nad Tisou – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00112/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.1.2021 12.4.2022

ROZHODNUTIE A/2021/01813-02/OE – Agneša Cicuová – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 17.12.2021 rozhodnutím číslo A/2021/01813/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2021. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 01.08.2022. 9.3.2022

ROZHODNUTIE A/2022/00019-02/OE – SM Personal Agency s.r.o. – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 12.1.2022 rozhodnutím číslo A/2022/00019-01/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.1.2022 23.2.2022

ROZHODNUTIE A/2021/00044-02/OE – Obec Zemplínska Teplica – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 12.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00044/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.1.2021 18.2.2022

ROZHODNUTIE A/2020/01909-02/OE – Obec Michaľany – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 30.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/01909/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2020 16.2.2022

ROZHODNUTIE A/2021/00113-03/OE – Obec Zbehňov – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00113/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021 8.2.2022

ROZHODNUTIE A/2022/00019-01/OE – SM Personal Agency s. r. o. – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-53967551-A0002: mobilné odberové miesto 12.1.2022

ROZHODNUTIE A/2022/00002/OE – KirályDent s.r.o – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-44064241-A0001: mobilné odberové miesto 5.1.2022

ROZHODNUTIE A/2020/01918-03/OE – Mesto Sečovce – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 18.1.2021 rozhodnutím číslo A/2020/01918-1/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.1.2021. 4.1.2022

ROZHODNUTIE A/2021/00092-02/OE – Obec Kysta – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 19.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00092/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.1.2021. 3.1.2022

ROZHODNUTIE A/2021/00105-02/OE – Obec Čeľovce – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00105/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021. 3.1.2022

ROZHODNUTIE A/2021/00196-02/OE – Obec Pribeník – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00196/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2021. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.6.2022. – 23.12.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01813/OE – Agneša Cicuová – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-53013425-A0001: mobilné odberové miesto – 17.12.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01800/OE – SlovakTransline, s.r.o. – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-44436858-A0003: mobilné odberové miesto – 15.12.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01661/OE – Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-00416274-A0001: mobilné odberové miesto
– 18.11.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00091-02/OE – Obec Zemplínske Jastrabie – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 19.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00091/OE , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.1.2021. 12.11.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00113-02/OE – Obec Zbehňov – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00113/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.1.2022.
– 9.11.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01597/OE – Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. – povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-36597376-A0001: mobilné odberové miesto – 9.11.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00193-01/OE – SlovakTransLine, s.r.o. – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00193/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.1.2021. – 28.10.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00170-01/OE – DZS – M.K.TRANS, s.r.o. – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 26.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00170/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.1.2021. – 28.10.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00171-01/OE – DZS – M.K.TRANS, s.r.o. – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 26.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00171/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.1.2021. – 28.10.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00101-02/OE – Obec Boťany – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00101/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021. – 27.10.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01473/OE – SM Personal Agency s. r. o. – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-53967551-A0001: mobilné odberové miestorozhodnutie_a_2021_01473_oe – 26.10.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00191-02/OE – GH Medical s.r.o. – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00191/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2021. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.3.2022.rozhodnutie_a_2021_00191-02_oe – 22.10.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01375-01/OE – Pharm – bes s.r.o. – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-36598020-A0002: mobilné odberové miesto – 5.10.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00471-01/OE – Agneša Cicuová – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavujepovolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 5.3.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00471/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.3.2021.Povolenie sa dočasne pozastavuje do 1.11.2021. – 4.10.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01375-01/OE – Pharm – bes s.r.o. – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutiaprevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-36598020-A0002: mobilné odberové miesto s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Sanitas ZP, M. R. Štefánika 3769/33A, 07501 Trebišov – 5.10.2021

ROZHODNUTIE A/2020/00112-01/OE – Mesto Čierna nad Tisou – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavujepovolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00112/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.1.2021.Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2021. – 17.8.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00198-01/OE – Obec Černochov – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavujepovolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00198/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2021.Povolenie sa dočasne pozastavuje do 15.9.2021. – 17.8.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00099-01/OE – Obec Zemplínska Nová Ves – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00099/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021. – 27.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00101-01/OE – Obec Boťany – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavujepovolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00101/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021.Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.7.2022. – 3.8.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01094/OE – KirályDent s.r.o. – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutiaprevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-44064241-A0001: mobilné odberové miesto s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, Námestie sv. Cyrila a Metoda 42/25, 07801 Sečovce.Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 25.1.2021rozhodnutím číslo A/2021/00126/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.1.2021. – 29.7.2021

ROZHODNUTIE A/2020/01867-01/OE – Obec Somotor – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavujepovolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 30.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/01867/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2020.Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021. – 28.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00044-01/OE – Obec Zemplínska Teplica – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavujepovolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 12.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00044/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.1.2021.Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2021. – 28.7.2021

A/2021/00113-01/OE – Obec Zbehňov – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavujepovolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00113/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2021.Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2021. – 27.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01080/OE – SlovakTransLine, s.r.o. – povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutiaprevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 87-44436858-A0002: mobilné odberové miesto – 28.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00126-01/OE – KirályDent s.r.o. – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadeniavydané dňa 25.1.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00126/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.1.2021 – 27.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00479-01/OE – MEDICOR SOCIAL SERVICES n.o. – dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 23.3.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00479/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.3.2021. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021. – 27.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01758-01/OE – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN – ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 9.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/01758/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.12.2020 – 27.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01071/OE – Ing. Pavel Tkáč – 40939227-A0001 – mobilné odberové miesto – 22.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00716-01/OE – ADOS CARE, s.r.o. – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 21.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00103-01/OE – Obec Brehov – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021 – 21.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00281-01/OE – Obec Svätuše – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00105-01/OE – Obec Čeľovce – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2020/01871-01/OE – Obec Hrčeľ – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00397-01/OE – Obec Čierna – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2020/01893-01/OE – Mesto Kráľovský Chlmec – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00172-01/OE – Pharm-bes s.r.o. – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00176-01/OE – AL VITALIS s.r.o. – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00111-01/OE – Obec Slovenské Nové Mesto – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00104-01/OE – Obec Dvorianky – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2020/01891-01/OE – Obec Boľ – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2021– 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00191-01/OE – GH Medical s.r.o. – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00092-01/OE – Obec Kysta – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021. – 15.7.2021

ROZHODNUTIE A/2020/01866-01/OE – Obec Borša – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021. – 15.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00091-01/OE – Obec Zemplínske Jastrabie – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021 – 15.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00100-01/OE – Obec Zemplínske Hradište – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 15.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00096-01/OE – Obec Kašov – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 15.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00679-01/OE – Obec Vojka – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 14.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00205-01/OE – Obec Rad – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2021 – 14.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00196-01/OE – Obec Pribeník – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021 – 14.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00697-1/OE – Obec Zatín – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 14.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00018-01/OE – Obec Biel – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021 – 14.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00197-01/OE – Obec Svätá Mária – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021 – 14.7.2021

Rozhodnutie A/2021/00716/OE – ADOS CARE, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 26.4.2021

Rozhodnutie A/2021/00697/OE – Obec Zatín – mobilné odberové miesto – 26.4.2021

Rozhodnutie A/2021/00679/OE – Obec Vojka – mobilné odberové miesto – 19.4.2021

Rozhodnutie A/2021/00479/OE – MEDICOR SOCIAL SERVICES n.o. – mobilné odberové miesto – 23.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2021/00392-04/OE zo dňa 19.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 75/2021 V. v. SR,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec – 19.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2020/01914-08/OE zo dňa 19.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 26/2021 V. v. SR,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov – 19.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2021/00296-04/OE zo dňa 19.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 51/2021 V. v. SR,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce – 19.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2021/00358-04/OE zo dňa 17.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 67/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou – 17.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2021/00219-04/OE zo dňa 09.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 31/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov – 9.3.2021

Rozhodnutie A/2021/00471/OE – Agneša Cicuová – mobilné odberové miesto – 5.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2020/01914-06/OE zo dňa 05.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 71/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov – 5.3.2021

Rozhodnutie A/2021/00436/OE – Ciger s.r.o. – mobilné odberové miesto – 2.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, č. A/2021/00392-01/OE zo dňa 22.02.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec – 22.2.2021

Rozhodnutie A/2021/00397/OE – Obec Čierna – mobilné odberové miesto – 22.2.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,č. A/2021/00358-01/OE zo dňa 15.02.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou – 15.2.2021

Rozhodnutie A/2021/00303/OE – Obec Trnávka – mobilné odberové miesto – 8.2.2021

Rozhodnutie A/2021/00281/OE – Obec Svätuše – mobilné odberové miesto – 5.2.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, č. A/2021/00219-01/OE zo dňa 01.02.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov – 1.2.2021

Rozhodnutie A/2021/00208/OE – Obec Vojka – mobilné odberové miesto – 29.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00197/OE – Obec Svätá Mária – mobilné odberové miesto – 29.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00205/OE – Obec Rad – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00204/OE – Obec Veľký Horeš – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00203/OE – Obec Svinice – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00196/OE – Obec Pribeník – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00198/OE – Obec Černochov – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00199/OE – Obec Veľké Trakany – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00192/OE – LEHA, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00191/OE – GH Medical s.r.o. – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov  – 27.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00193/OE – SlovakTransLine, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.01.2021

Rozhodnutie A/2021/00176/OE – AL VITALIS s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.01.2021

Rozhodnutie A/2021/00172/OE – Pharm – bes s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.01.2021

Rozhodnutie A/2021/00171/OE – DZS – M.K.TRANS, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00170/OE -DZS – M.K.TRANS, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00126/OE – KirályDent s.r.o. – mobilné odberové miesto – 25.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00117/OE – Obec Leles – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00116/OE – Obec Zatín – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00111/OE – Obec Slovenské Nové Mesto – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00102/OE – Obec Veľká Tŕňa – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00112/OE – Mesto Čierna nad Tisou – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00110/OE – Obec Vojčice – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00108/OE – Obec Sirník – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00096/OE – Obec Kašov – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00114/OE – obec Kazimír – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00115/OE – Obec Hriadky – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00113/OE – Obec Zbehňov – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00095/OE – Obec Zemplínsky Branč – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00093/OE – Obec Nižný Žipov – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00106/OE – Obec Bačka – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00105/OE – Obec Čeľovce – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00104/OE – Obec Dvorianky – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00103/OE – Obec Brehov – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00101/OE – Obec Boťany – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00100/OE – Obec Zemplínske Hradište – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00099/OE – Obec Zemplínska Nová Ves – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00074/OE – Obec Cejkov – mobilné odberové miesto – 20.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00092/OE – Obec Kysta – mobilné odberové miesto – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00094/OE – Obec Novosad – mobilné odberové miesto – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00090/OE – Mesto Trebišov – mobilné odberové miesta – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00091/OE – Obec Zemplínske Jastrabie – mobilné odberové miesto – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2020/01918-1/OE – Mesto Sečovce – mobilné odberové miesto – 18.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00018/OE – Obec Biel – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00036/OE – Obec Parchovany – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00037/OE – Obec Malý Horeš – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00044/OE – Obec Zemplínska Teplica – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2020/01918/OE – Mesto Sečove – mobilné odberové miesto – 5.1.2021

Rozhodnutie A/2020/01915/OE – Obec Streda nad Bodrogom – mobilné odberové miesto – 5.1.2021

Z R U Š E N É: 71. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01911/OE – Obec Kuzmice – mobilné odberové miesto– 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01872/OE – Obec Novosad – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01891/OE – Obec Boľ – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01892/OE – Obec Parchovany – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01909/OE – Obec Michaľany – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01893/OE – Mesto Kráľovský Chlmec – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01871/OE – Obec Hrčeľ – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01868/OE – Obec Čerhov – mobilné odberové miesto – 30.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01867/OE – Obec Somotor – mobilné odberové miesto – 30.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01866/OE – Obec Borša – mobilné odberové miesto – 30.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01758/OE – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN – mobilné odberové miesto – 9.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01200/OE – Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec – mobilné odberové miesto – 16.10.2020

Rozhodnutie A/2020/00456/OE – Synlab Slovakia s.r.o. – mobilné odberové miesto – 7.7.2020

Rozhodnutie A/2020/00466/OE – Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.- mobilné odberové miesto – 7.7.2020