056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Úradná tabuľa

Rozhodnutie A/2021/00171/OE – DZS – M.K.TRANS, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00170/OE -DZS – M.K.TRANS, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00126/OE – KirályDent s.r.o. – mobilné odberové miesto – 25.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00117/OE – Obec Leles – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00116/OE – Obec Zatín – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00111/OE – Obec Slovenské Nové Mesto – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00102/OE – Obec Veľká Tŕňa – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00112/OE – Mesto Čierna nad Tisou – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00110/OE – Obec Vojčice – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00108/OE – Obec Sirník – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00096/OE – Obec Kašov – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00114/OE – obec Kazimír – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00115/OE – Obec Hriadky – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00113/OE – Obec Zbehňov – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00095/OE – Obec Zemplínsky Branč – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00093/OE – Obec Nižný Žipov – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00106/OE – Obec Bačka – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00105/OE – Obec Čeľovce – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00104/OE – Obec Dvorianky – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00103/OE – Obec Brehov – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00101/OE – Obec Boťany – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00100/OE – Obec Zemplínske Hradište – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00099/OE – Obec Zemplínska Nová Ves – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00074/OE – Obec Cejkov – mobilné odberové miesto – 20.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00092/OE – Obec Kysta – mobilné odberové miesto – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00094/OE – Obec Novosad – mobilné odberové miesto – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00090/OE – Mesto Trebišov – mobilné odberové miesta – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00091/OE – Obec Zemplínske Jastrabie – mobilné odberové miesto – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2020/01918-1/OE – Mesto Sečovce – mobilné odberové miesto – 18.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00018/OE – Obec Biel – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00036/OE – Obec Parchovany – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00037/OE – Obec Malý Horeš – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00044/OE – Obec Zemplínska Teplica – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2020/01918/OE – Mesto Sečove – mobilné odberové miesto – 5.1.2021

Rozhodnutie A/2020/01915/OE – Obec Streda nad Bodrogom – mobilné odberové miesto – 5.1.2021

71. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01911/OE – Obec Kuzmice – mobilné odberové miesto– 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01872/OE – Obec Novosad – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01891/OE – Obec Boľ – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01892/OE – Obec Parchovany – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01909/OE – Obec Michaľany – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01893/OE – Mesto Kráľovský Chlmec – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01871/OE – Obec Hrčeľ – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01868/OE – Obec Čerhov – mobilné odberové miesto – 30.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01867/OE – Obec Somotor – mobilné odberové miesto – 30.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01866/OE – Obec Borša – mobilné odberové miesto – 30.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01758/OE – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN – mobilné odberové miesto – 9.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01200/OE – Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec – mobilné odberové miesto – 16.10.2020

Rozhodnutie A/2020/00456/OE – Synlab Slovakia s.r.o. – mobilné odberové miesto – 7.7.2020

Rozhodnutie A/2020/00466/OE – Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.- mobilné odberové miesto – 7.7.2020