056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Úradná tabuľa

ROZHODNUTIE A/2021/00198-01/OE – Obec Černochov – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 15.9.2021 – 17.8.2021

ROZHODNUTIE A/2020/00112-01/OE – Mesto Čierna nad Tisou – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2021 – 17.8.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00099-01/OE – Obec Zemplínska Nová Ves – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 11.8.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00101-01/OE – Obec Boťany – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.7.2022 – 10.8.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01094/OE – KirályDent s.r.o. – 87-44064241-A0001: mobilné odberové miesto – 30.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00044-01/OE – Obec Zemplínska Teplica – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2021 – 29.7.2021

ROZHODNUTIE A/2020/01867-01/OE – Obec Somotor – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021 – 29.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01080/OE – SlovakTransLine, s.r.o. – 87- 44 436 858 -A0001: mobilné odberové miesto – 28.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00113-01/OE – Obec Zbehňov – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2021 – 28.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01758-01/OE – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 27.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00479-01/OE – MEDICOR SOCIAL SERVICES n.o. – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 27.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/01071/OE – Ing. Pavel Tkáč – 40939227-A0001 – mobilné odberové miesto – 22.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00716-01/OE – ADOS CARE, s.r.o. – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 21.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00103-01/OE – Obec Brehov – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021 – 21.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00281-01/OE – Obec Svätuše – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00105-01/OE – Obec Čeľovce – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2020/01871-01/OE – Obec Hrčeľ – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00397-01/OE – Obec Čierna – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2020/01893-01/OE – Mesto Kráľovský Chlmec – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00172-01/OE – Pharm-bes s.r.o. – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00176-01/OE – AL VITALIS s.r.o. – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00111-01/OE – Obec Slovenské Nové Mesto – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00104-01/OE – Obec Dvorianky – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2020/01891-01/OE – Obec Boľ – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2021– 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00191-01/OE – GH Medical s.r.o. – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021 – 16.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00092-01/OE – Obec Kysta – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021. – 15.7.2021

ROZHODNUTIE A/2020/01866-01/OE – Obec Borša – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021. – 15.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00091-01/OE – Obec Zemplínske Jastrabie – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021 – 15.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00100-01/OE – Obec Zemplínske Hradište – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 15.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00096-01/OE – Obec Kašov – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 15.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00679-01/OE – Obec Vojka – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 14.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00205-01/OE – Obec Rad – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2021 – 14.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00196-01/OE – Obec Pribeník – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021 – 14.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00697-1/OE – Obec Zatín – Ruší sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 14.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00018-01/OE – Obec Biel – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021 – 14.7.2021

ROZHODNUTIE A/2021/00197-01/OE – Obec Svätá Mária – Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021 – 14.7.2021

Rozhodnutie A/2021/00716/OE – ADOS CARE, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 26.4.2021

Rozhodnutie A/2021/00697/OE – Obec Zatín – mobilné odberové miesto – 26.4.2021

Rozhodnutie A/2021/00679/OE – Obec Vojka – mobilné odberové miesto – 19.4.2021

Rozhodnutie A/2021/00479/OE – MEDICOR SOCIAL SERVICES n.o. – mobilné odberové miesto – 23.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2021/00392-04/OE zo dňa 19.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 75/2021 V. v. SR,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec – 19.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2020/01914-08/OE zo dňa 19.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 26/2021 V. v. SR,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov – 19.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2021/00296-04/OE zo dňa 19.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 51/2021 V. v. SR,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce – 19.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2021/00358-04/OE zo dňa 17.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 67/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou – 17.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2021/00219-04/OE zo dňa 09.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 31/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov – 9.3.2021

Rozhodnutie A/2021/00471/OE – Agneša Cicuová – mobilné odberové miesto – 5.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2020/01914-06/OE zo dňa 05.03.2021, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 71/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov – 5.3.2021

Rozhodnutie A/2021/00436/OE – Ciger s.r.o. – mobilné odberové miesto – 2.3.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, č. A/2021/00392-01/OE zo dňa 22.02.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec – 22.2.2021

Rozhodnutie A/2021/00397/OE – Obec Čierna – mobilné odberové miesto – 22.2.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,č. A/2021/00358-01/OE zo dňa 15.02.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou – 15.2.2021

Rozhodnutie A/2021/00303/OE – Obec Trnávka – mobilné odberové miesto – 8.2.2021

Rozhodnutie A/2021/00281/OE – Obec Svätuše – mobilné odberové miesto – 5.2.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, č. A/2021/00219-01/OE zo dňa 01.02.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov – 1.2.2021

Rozhodnutie A/2021/00208/OE – Obec Vojka – mobilné odberové miesto – 29.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00197/OE – Obec Svätá Mária – mobilné odberové miesto – 29.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00205/OE – Obec Rad – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00204/OE – Obec Veľký Horeš – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00203/OE – Obec Svinice – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00196/OE – Obec Pribeník – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00198/OE – Obec Černochov – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00199/OE – Obec Veľké Trakany – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00192/OE – LEHA, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00191/OE – GH Medical s.r.o. – mobilné odberové miesto – 28.1.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov  – 27.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00193/OE – SlovakTransLine, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.01.2021

Rozhodnutie A/2021/00176/OE – AL VITALIS s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.01.2021

Rozhodnutie A/2021/00172/OE – Pharm – bes s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.01.2021

Rozhodnutie A/2021/00171/OE – DZS – M.K.TRANS, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00170/OE -DZS – M.K.TRANS, s.r.o. – mobilné odberové miesto – 27.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00126/OE – KirályDent s.r.o. – mobilné odberové miesto – 25.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00117/OE – Obec Leles – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00116/OE – Obec Zatín – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00111/OE – Obec Slovenské Nové Mesto – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00102/OE – Obec Veľká Tŕňa – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00112/OE – Mesto Čierna nad Tisou – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00110/OE – Obec Vojčice – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00108/OE – Obec Sirník – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00096/OE – Obec Kašov – mobilné odberové miesto – 22.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00114/OE – obec Kazimír – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00115/OE – Obec Hriadky – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00113/OE – Obec Zbehňov – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00095/OE – Obec Zemplínsky Branč – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00093/OE – Obec Nižný Žipov – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00106/OE – Obec Bačka – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00105/OE – Obec Čeľovce – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00104/OE – Obec Dvorianky – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00103/OE – Obec Brehov – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00101/OE – Obec Boťany – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00100/OE – Obec Zemplínske Hradište – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00099/OE – Obec Zemplínska Nová Ves – mobilné odberové miesto – 21.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00074/OE – Obec Cejkov – mobilné odberové miesto – 20.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00092/OE – Obec Kysta – mobilné odberové miesto – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00094/OE – Obec Novosad – mobilné odberové miesto – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00090/OE – Mesto Trebišov – mobilné odberové miesta – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00091/OE – Obec Zemplínske Jastrabie – mobilné odberové miesto – 19.1.2021

Rozhodnutie A/2020/01918-1/OE – Mesto Sečovce – mobilné odberové miesto – 18.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00018/OE – Obec Biel – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00036/OE – Obec Parchovany – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00037/OE – Obec Malý Horeš – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2021/00044/OE – Obec Zemplínska Teplica – mobilné odberové miesto – 13.1.2021

Rozhodnutie A/2020/01918/OE – Mesto Sečove – mobilné odberové miesto – 5.1.2021

Rozhodnutie A/2020/01915/OE – Obec Streda nad Bodrogom – mobilné odberové miesto – 5.1.2021

Z R U Š E N É: 71. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01911/OE – Obec Kuzmice – mobilné odberové miesto– 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01872/OE – Obec Novosad – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01891/OE – Obec Boľ – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01892/OE – Obec Parchovany – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01909/OE – Obec Michaľany – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01893/OE – Mesto Kráľovský Chlmec – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01871/OE – Obec Hrčeľ – mobilné odberové miesto – 31.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01868/OE – Obec Čerhov – mobilné odberové miesto – 30.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01867/OE – Obec Somotor – mobilné odberové miesto – 30.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01866/OE – Obec Borša – mobilné odberové miesto – 30.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01758/OE – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN – mobilné odberové miesto – 9.12.2020

Rozhodnutie A/2020/01200/OE – Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec – mobilné odberové miesto – 16.10.2020

Rozhodnutie A/2020/00456/OE – Synlab Slovakia s.r.o. – mobilné odberové miesto – 7.7.2020

Rozhodnutie A/2020/00466/OE – Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.- mobilné odberové miesto – 7.7.2020