056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

AKO SA SPRÁVAŤ NA KÚPALISKU

Z hľadiska predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 je počas kúpacej sezóny potrebné dodržiavať pokyny uverejnené v informačnom letáku Ako sa správať na kúpalisku. Zároveň rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska. Čítajte celý dokument (PDF)