056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Analýza výskytu COVID-19

Vláda SR na základe Uznesenia vlády SR č. 695/2021 zo dňa 24.11.2021 vyhlásila dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území SR núdzový stav. Nočný zákaz vychádzania sa skončil dňa 10.januára 2022. Počas trvania núdzového stavu platia v celej Slovenskej republike rovnaké protiepidemické opatrenia. Analytici ministerstva zdravotníctva SR vyhodnocujú vývoj epidemiologickej situácie v SR v týždenných intervaloch. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané súvisiace aktualizované protiepidemické opatrenia vyhláškami ÚVZ SR uverejnenými vo vestníku vlády SR

Čítajte celý text