056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Analýza výskytu COVID-19

Analýza výskytu ochorení COVID-19 u obyvateľov
s trvalým pobytom v okrese Trebišov – stav k 22.01.2021

Rozhodnutím Pandemickej komisie SR je počnúc dňom 25.09.2020 okres Trebišov hodnotený ako okres so zvýšeným rizikom prenosu ochorení COVID-19 s postupným nárastom počtu osôb s pozitívnym výsledkom PCR resp. antigénového testu.

Pre celú Slovenskú republiku platia prísne protiepidemické opatrenia, týkajúce sa izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID -19 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ktoré boli nariadené vyhláškou ÚVZ SR č. 67 a 77 uverejnené vo Vestníku Vlády SR čiastka 33 a 38 zo dňa 27.12.2020 a 31.12.2020, a následne doplnené ich aktualizáciami podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk

RÚVZ so sídlom v Trebišove vývoj epidemiologickej situácie v okrese Trebišov nepretržite monitoruje, denne vyhodnocuje a prijíma adekvátne preventívne opatrenia, preto na základe nepriaznivej epidemiologickej situácii v okrese Trebišov dňa 30.12.2020 boli nariadené prísnejšie regionálne opatrenia vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, č. A/2020/01914-02/OE, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov s účinnosťou od 31.12.2020.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 21.01.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov : 242 (za predchádzajúci týždeň bolo 287) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva)

Pre porovnanie :

Incidencia za 7 dní  (RT PCR) (okresy s najvyššou incidenciou za daný týždeň)

Zlaté Moravce: 870 (pred týždňom 525)
Hlohovec: 453 (pred týždňom 473)
Nitra: 445 ( pred týždňom 794)
Trnava: 422  (pred týždňom 479)
Piešťany: 419 (pred týždňom 481)

Incidencia za 14 dní okres Trebišov: 943 ( spolu pozitívne RT PCR + Antigénové testy), z toho 66 osôb s pozitívnym výsledkom vo veku nad 65 rokov ( 12%  zo všetkých pozitívnych osôb).

Pre porovnanie :

Nitra: 2 812
Zlaté Moravce: 1 895
Hlohovec: 1784
Trnava: 1 610
Piešťany: 1457

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 ku dňu 22.01.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb od začiatku pandémie15 530
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémie RT PCR3 584
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 1 585

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 5 160
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:
 • (ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 47 (z toho 4 na UPV)

ROK 2021 ( od 01.01.2021 do 22.01.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR724
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 736
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 48, z toho:

30 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
18 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 12% z celkového počtu (66 prípadov).
 • Výskyt ochorenia v marginalizovaných komunitách: 21
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich soc. služby seniorom za posledných 7 dní:

klienti  – 11 pozit.
zamestnanci – 4 pozit.

Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:

 • 1 628 mužov a 1 956 žien (RT-PCR)
 • 835 mužov 850 žien (antigénové testy)

V 3.kalendárnom týždni  (16.1.2021 – 22.1.2021) evidujeme 175 laboratórne potvrdených prípadov RT-PCR a 158 pozitívnych prípadov antigénové testy.
V 2.kalendárnom týždni  (9.1.2021 – 15.1.2021) evidujeme 268 laboratórne potvrdených prípadov RT-PCR a  214 pozitívnych prípadov antigénové testy.
V 1.kalendárnom týždni  (2.1.2021 – 8.1.2021) evidujeme 250  laboratórne potvrdených prípadov (RT-PCR) a 304 pozitívnych prípadov antigénové testy.
V 53.kalendárnom týždni  (26.12.2020 – 1.1.2021) evidujeme 284 laboratórne potvrdených prípadov (RT-PCR) a 222 pozitívnych prípadov antigénové testy.
V 52.kalendárnom týždni  (19.12.2020 – 24.12.2020) evidujeme 397 laboratórne potvrdených prípadov (RT-PCR) a 104 pozitívnych prípadov antigénové testy
V 51.kalendárnom týždni  (12.12.2020 – 18.12.2020) evidujeme 265 laboratórne potvrdených prípadov (RT-PCR) a 109 pozitívnych prípadov antigénové testy
V 50.kalendárnom týždni  (05.12.2020 – 11.12.2020) evidujeme 203 laboratórne potvrdených prípadov RT PCR.
V 49.kalendárnom týždni  (28.11.2020 – 04.12.2020) evidujeme 156  laboratórne potvrdených prípadov.
V 48.kalendárnom týždni (21.11.2020 – 27.11.2020) evidujeme 148 laboratórne potvrdených prípadov.
V 47.kalendárnom týždni (14.11.2020 – 20.11.2020) evidujeme 172 laboratórne potvrdených prípadov.

Väčšinou sa jedná o kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, DSS.)

Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení, DSS).

V rámci 1.kola celoslovenského testovania obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb. 

V okrese Trebišov sú zriadené 4 odberné miesta určené na bezplatné testovanie antigénovými testami:

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, čas: Po – Pia od 08.00 hod – 16.00 hod
 2. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, čas: Ut, Štv, So od 08.30 hod – 12.00 hod (online objednávkový systém).
 3. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, čas: Po – Pia od 10.00 hod – 18.00 hod (online objednávkový systém).
 4. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok v priestoroch : Vojenský útvar Trebišov, vestibul klubu 21. mpr, brig. gen. Jána Nálepku, ul. Kpt. Nálepku 1, čas: Po-Pia od 10.00 h. – 18.00 h.

RÚVZ Trebišov vydal ku dňu 22.01.2021 rozhodnutím povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie  (MOM Ag) aj pre tieto obce  a mestá:
Čerhov, Borša 2x, Somotor, Boľ, Novosad 2x, Hrčeľ, Parchovany 2x, Kuzmice Slivník, Michaľany, Kráľovský Chlmec 2x, Streda nad Bodrogom, Sečovce 2x, Biel, Malý Horeš, Zemplínska Teplica, Zbehňov, Brehov, Kazimír, Dvorianky, Čeľovce, Čierna nad Tisou, Vojčice, Kašov, Sirník, Parchovany, Boťany, Zemplínske Hradište, Hriadky, Bačka, Zemplínska Nová Ves 2x, Zemplínsky Branč, Nižný Žipov, Hrčeľ, Kysta, Zemplínske Jastrabie, Cejkov, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Zatín, Leles 2x.

Okrem vydaných povolení na MOM boli schválené prevádzkové poriadky pre testovanie prostreníctvom MOM Ag pre mestá a obce: Trebišov 8x, Slivník, Brezina, Lastovce, Luhyňa, Veľaty, Byšta, Nový Ruskov, Černochov, Čierna, Dobrá, Kráľovský Chlmec 3x, Ladmovce, Malé Trakany, Malý Kamenec, Rad, Pribeník, Strážne, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zemplín, Poľany.