056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19
u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 04.04.2022

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 (vírus ťažkého akútneho respiračného syndrómu) v Slovenskej republike naďalej pretrváva mimoriadna situácia.  Platia rovnaké protiepidemické opatrenia v celej SR, ktoré sa postupne zmierňujú podľa vyhodnotenia epidemiologickej situácie. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace aktualizované protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnenými vo vestníku vlády SR.

Čítajte celý text