056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Mesačná informácia o epidemiologickej situácii v okrese Trebišov

Rok 2023

8. kalendárny mesiac 2023
7. kalendárny mesiac 2023
6. kalendárny mesiac 2023
5. kalendárny mesiac 2023
4. kalendárny mesiac 2023
3. kalendárny mesiac 2023
2. kalendárny mesiac 2023
1. kalendárny mesiac 2023

Rok 2022

12. kalendárny mesiac 2022
11. kalendárny mesiac 2022
10. kalendárny mesiac 2022
9. kalendárny mesiac 2022
8. kalendárny mesiac 2022
7. kalendárny mesiac 2022
6. kalendárny mesiac 2022
5. kalendárny mesiac 2022
4. kalendárny mesiac 2022
3. kalendárny mesiac 2022
2. kalendárny mesiac 2022
1. kalendárny mesiac 2022

Rok 2021

12. kalendárny mesiac 2021
11. kalendárny mesiac 2021
10. kalendárny mesiac 2021
9. kalendárny mesiac 2021
8. kalendárny mesiac 2021
7. kalendárny mesiac 2021
6. kalendárny mesiac 2021
5. kalendárny mesiac 2021
4. kalendárny mesiac 2021
3. kalendárny mesiac 2021
2. kalendárny mesiac 2021
1. kalendárny mesiac 2021

Rok 2020

11. kalendárny mesiac 2020
10. kalendárny mesiac 2020
9. kalendárny mesiac 2020
8. kalendárny mesiac 2020
7. kalendárny mesiac 2020
6. kalendárny mesiac 2020
5. kalendárny mesiac 2020
4. kalendárny mesiac 2020
3. kalendárny mesiac 2020
2. kalendárny mesiac 2020
1. kalendárny mesiac 2020

Rok 2019

12. kalendárny mesiac 2019
11. kalendárny mesiac 2019
10. kalendárny mesiac 2019
9. kalendárny mesiac 2019
8. kalendárny mesiac 2019
7. kalendárny mesiac 2019
6. kalendárny mesiac 2019
5. kalendárny mesiac 2019
4. kalendárny mesiac 2019
3. kalendárny mesiac 2019
2. kalendárny mesiac 2019
1. kalendárny mesiac 2019

Rok 2018

12. kalendárny mesiac 2018
11. kalendárny mesiac 2018
10. kalendárny mesiac 2018
9. kalendárny mesiac 2018
8. kalendárny mesiac 2018
7. kalendárny mesiac 2018
6. kalendárny mesiac 2018
5. kalendárny mesiac 2018
4. kalendárny mesiac 2018
3. kalendárny mesiac 2018
2. kalendárny mesiac 2018
1. kalendárny mesiac 2018

Rok 2017

12. kalendárny mesiac 2017
11. kalendárny mesiac 2017
10. kalendárny mesiac 2017
9. kalendárny mesiac 2017
8. kalendárny mesiac 2017
7. kalendárny mesiac 2017
6. kalendárny mesiac 2017
5. kalendárny mesiac 2017
4. kalendárny mesiac 2017
3. kalendárny mesiac 2017
2. kalendárny mesiac 2017
1. kalendárny mesiac 2017

Rok 2016

12. kalendárny mesiac 2016
11. kalendárny mesiac 2016
10. kalendárny mesiac 2016
9. kalendárny mesiac 2016
8. kalendárny mesiac 2016
7. kalendárny mesiac 2016
6. kalendárny mesiac 2016
5. kalendárny mesiac 2016
4. kalendárny mesiac 2016
3. kalendárny mesiac 2016
2. kalendárny mesiac 2016
1. kalendárny mesiac 2016

Rok 2015

12. kalendárny mesiac 2015
11. kalendárny mesiac 2015
10. kalendárny mesiac 2015
9. kalendárny mesiac 2015
8. kalendárny mesiac 2015
7. kalendárny mesiac 2015
6. kalendárny mesiac 2015
5. kalendárny mesiac 2015
4. kalendárny mesiac 2015
3. kalendárny mesiac 2015
2. kalendárny mesiac 2015
1. kalendárny mesiac 2015

Rok 2014

12. kalendárny mesiac 2014
11. kalendárny mesiac 2014
10. kalendárny mesiac 2014
9. kalendárny mesiac 2014
8. kalendárny mesiac 2014
7. kalendárny mesiac 2014
6. kalendárny mesiac 2014
5. kalendárny mesiac 2014
4. kalendárny mesiac 2014
3. kalendárny mesiac 2014
2. kalendárny mesiac 2014
1. kalendárny mesiac 2014