056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Informácie o výskyte nebezpečných výrobkov na trhu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v krajinách Európskej únie.

Informácie ÚVZ SR

Informácie RÚVZ Trebišov

Škodlivé kozmetické výrobky

Slovenská internetová databáza výživového zloženia potravín

 

Späť na úvodnú stránku