056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu:

elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úraduruvztv@uvzsr.sk

Stránkové hodiny len v nevyhnutných prípadoch sú v čase 9:00 – 10:00 hod. Vstup do budovy je povolený len s ochrannými rúškami na tvári.

Telefonická linka na RÚVZ Trebišov pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie: 056/6724993.Vzhľadom na zvýšené množstvo telefonických hovorov je potrebné v prípade obsadenosti linky vykonať opakované pokusy. Ďakujeme za pochopenie.

 

Zmena činnosti call centier

RÚVZ so sídlom v Trebišove zabezpečuje poskytovanie konzultácií v súvislosti s ochorením COVID-19 od 28.5.2020 v zmenenom režime na základe nariadenia hlavného hygienika SR:

  1. na emailovej adrese : tv.epid@uvzsr.sk
  2. na telefonickej linke :
    len v služobnej dobe 8.00–15.00 hod:

056/6724 993, 056/6681274
0918 680 305, 0915 577 356

Národné centrum zdravotníckych informácií
CALL CENTRUM pre poskytovanie všeobecno-organizačných informácií ohľadom COVID-19.
Prevádzka nonstop 02/32 35 30 30

Verejnosť sa môže s otázkami o ochorení COVID-19 obrátiť emailom aj na Úrad verejného zdravotníctva SR na adrese:  koronapodnety@uvzsr.sk

RÚVZ so sídlom v Trebišove do 28.5.2020 zabezpečoval poskytovanie konzultácií v súvislosti s ochorením COVID-19:

1.. na emailovej adrese : tv.epid@uvzsr.sk
2.. na telefonickej linke :
v služobnej dobe 7.30–15.00 hod: 056/6724 993, 056/6681274
v mimopracovnom čase : 0918 680 305, 0915 577 356

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19) platia opatrenia vydané ÚVZ SR.

Dávame do pozornosti najmä skutočnosť, že platí nariadenie prihlásenia sa na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (podľa miesta trvalého pobytu alebo pobytu počas trvania izolácie), vyplnením formulára na stránke  https://korona.gov.sk/ehranica/

Vo formulári, okrem iného, treba uviesť aj svoje telefónne číslo, miesto plánovanej domácej izolácie a ošetrujúceho lekára. Na základe týchto údajov príslušný RÚVZ objedná prichádzajúcich na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19.

Ďalšie informácie je možné konzultovať na RÚVZ Trebišov:

tel.:  056/6724 993, 056/666 0 659, 0918 680 305, 0915 577 356
e-mailom: tv.epid@uvzsr.sk

CALL CENTRUM pre poskytovanie všeobecno-organizačných informácií ohľadom COVID-19 v rámci SR (zabezpečené NCZI).
Prevádzka nonstop 02/32 35 30 30
Čítajte viac …

Tlačivo na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Tlačivo na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

ÚVZSR Bratislava: BEZPEČNÁ REŠTAURÁCIA (Manuál)

ÚVZSR Bratislava: BEZPEČNÁ REŠTAURÁCIA

ÚVZ SR Bratislava: WHO zjednodušila názvy variantov SARS-CoV-2. Prečo sú niektoré varianty epidemiologicky závažné?

WHO zjednodušila názvy variantov SARS-CoV-2. Prečo sú niektoré varianty epidemiologicky závažné?

ÚVZSR Bratislava: Informácia k infekciám SARS-CoV-2 u osôb s pozitívnou očkovacou anamnézou

Informácia k infekciám SARS-CoV-2 u osôb s pozitívnou očkovacou anamnézou

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OLP/3557/16765/2021: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 – Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 – Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti

Zdroj ÚVZSR Bratislava: Zopakujme si kľúčové poznatky: Aký je inkubačný čas COVID-19?

Zopakujme si kľúčové poznatky: Aký je inkubačný čas COVID-19?

COVID-19: Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva k zaobchádzaniu s ľudskými pozostatkami osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom (SARS-CoV-2) a k organizovaniu pohrebných obradov

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k zaobchádzaniu s ľudskými pozostatkami osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom (SARS-CoV-2) a k organizovaniu pohrebných obradov

OSIO/791/ 119830 /2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia)

Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID–19

Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID–19
(týkajúci sa najvyšších súťaží vo futbale – len muži, ľadovom hokeji – len muži, basketbale, volejbale a hádzanej)

OLP/8326/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

OLP/8323/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška

Z R U Š E N É: OLP/7694/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Z R U Š E N É: OLP/7852/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška

OLP/7693/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice

Z R U Š E N É: OLP/7311/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Z R U Š E N É: OLP/7310/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice

Z R U Š E N É: OLP/7189/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenia rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenia rúška

Z R U Š E N É: OLP/7092/2020: Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.09.2020 – organizácia hromadných podujatí

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.09.2020 – organizácia hromadných podujatí

OLP/7093/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia hranice 10.9.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia hranice 10.9.

Zasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym hygienikom v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni

Zasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym hygienikom v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ôsma aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ôsma aktualizácia)

OLP/6850/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hranice, domáca izolácia, rizikové krajiny

OLP/6850/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hranice, domáca izolácia, rizikové krajiny

OLP/6849/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia

OLP/6849/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia

OLP/6848/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia rúška

OLP/6848/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia rúška

Z R U Š E N É: OLP/6911/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zamestnávateľ

OLP/6911/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zamestnávateľ

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. Septembra 2020

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. Septembra 2020

ÚVZSR: Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike (kompletné znenie)

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike (kompletné znenie)

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, od prvého septembra nás čakajú zmeny

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, od prvého septembra nás čakajú zmeny

ÚVZ SR: Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia osôb z izolácie v domácom prostredí po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo po kontakte s osobou s ochorením COVID-19

Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia osôb z izolácie v domácom prostredí po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo po kontakte s osobou s ochorením COVID-19

Navštívili ste v posledných 14 dňoch krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín?

Navštívili ste v posledných 14 dňoch krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín?

ČO ROBIŤ PO PRÍCHODE ZO ZAHRANIČIA

ČO ROBIŤ PO PRÍCHODE ZO ZAHRANIČIA

COVID-19/ PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

COVID-19/ PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice

OLP/5454/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia

Čo robiť po príchode zo zahraničia

Navštívili ste v posledných 14 dňoch krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín?

Z R U Š E N É: OLP/5455/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia – rizikové krajiny

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia – rizikové krajiny

OLP/5453/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška

Z R U Š E N É: OLP/5274/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky

Z R U Š E N É:  OLP/5090/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška stredné školy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška stredné školy

OLP/5091/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hygiena potravín

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hygiena potravín

OLP/5089/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie k hraniciam – doplnenie bezpečných štátov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie k hraniciam – doplnenie bezpečných štátov

OE/3449/99812/2020 : Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19

OHVBPKV/4246-2/2020: Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach

Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach

SOPZŠČ/4317/98561/2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov</a

OLP/4825/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška

OLP/4739/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

OLP/4738/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky

OLP/4648/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice AU a HU

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice AU a HU

OLP/4592/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 4 fáza

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 4 fáza

OLP/4591/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška

OLP/4593/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zrušenie zákazu návštev

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zrušenie zákazu návštev

OLP/45032020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia – hranice 48 hodín

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia – hranice 48 hodín

OPPL/2742/95916/2020: Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie

OLP/4450/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky – školy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky – školy

OLP/4449/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena

OLP/4361/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – eKaranténa – štátne zariadenia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – eKaranténa – štátne zariadenia

OLP/4311/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – eKaranténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – eKaranténa

SOPZŠČ/4317/94824/2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

SOPZŠČ/4317/94825/2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OLP/4204/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – jasle, škôlky, školy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – jasle, škôlky, školy

OE/3446/94118/2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike

OLP/4085/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia

OLP/4084/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška

OLP/4083/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3 fáza

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3 fáza

OLP/3992/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa

OLP/3991/2020:Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – poradenské centrá, zariadenia školského stravovania

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – poradenské centrá, zariadenia školského stravovania

ÚVZ SR: Národná rada SR schválila inteligentnú náhradu štátnej karantény

Národná rada SR schválila inteligentnú náhradu štátnej karantény

OLP/3970/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest – umelci

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest – umelci

OE/3976/92429/2020: Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach

Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

ÚVZ SR Bratislava: Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri

ÚVZ SR Bratislava: Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri

OLP/3795/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 2 fáza

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 2 fáza

OLP/3796/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia – bohoslužby

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia – bohoslužby

ÚVZ SR Bratislava: Odporúčania k dvom predĺženým májovým víkendom

ÚVZ SR: Odporúčania k dvom predĺženým májovým víkendom

ÚVZ SR Bratislava: Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení)

Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie karanténnych opatrení)

OLP/3353/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti)

Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym výsledkom na COVID-19 v karanténnych zariadeniach

Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym výsledkom na COVID-19 v karanténnych zariadeniach

OLP/3353/2020: Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov

OLP/3461/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – otvorenie prevádzok režimové opatrenia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – otvorenie prevádzok režimové opatrenia

OE/3501/89747/2020: Zásady pre ubytovacie zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-1

Zásady pre ubytovacie zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

OE/791/89586/2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)

Usmernenie hlavého hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)

OLP/3171/2020: Opatrenie ÚVZ SR – výnimka, skúšky, lekárske vysoké školy

Opatrenie ÚVZ SR – výnimka, skúšky, lekárske vysoké školy

OLP/3170/2020: Opatrenie ÚVZ SR – výnimka, skúšky, stredné školy

Opatrenie ÚVZ SR – výnimka, skúšky, stredné školy

SOPZvOŽaPP/3195/2020: Krízový plán pre potravinárske prevádzky

Krízový plán pre potravinárske prevádzky

ÚVZ SR Bratislava: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

ÚVZ SR Bratislava: Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie

Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

OE/791/86973/2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)

OLP/2777/2020: Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti

OLP/2778/2020: Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu – otvorenie veterinárnych ambulancií a „pohotovostných lekární

Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu – otvorenie veterinárnych ambulancií a „pohotovostných lekární

OLP/2775/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb

OLP/2733/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu.

OLP/2732/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti.

OLP/2731/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikypri ohrození verejného zdravia

10 odporúčaní pri COVID-19.

10 odporúčaní pri COVID-19COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý Osoby s vyšším rizikom ochorenia Pomoc sebe a druhým

OE/791/86125/2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

OLP/2640/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

COVID-19: Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4098:covid-19-vlada-sr-prijala-na-mimoriadnom-zasadnuti-alie-doleite-opatrenia&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

OLP/2595/2020: Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16. 03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16. 03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia (pdf)

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease according to § 12 sec. 2 letter b) and f) and § 48 sec. 4 letter l) of the Act No. 355/2007 Coll. on protection, promotion and development of public health and on change and amendment to some acts in wording of later regulations

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Tretia aktualizácia: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (tretia aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 (nový koronavírus):

ÚVZSR Bratislava:http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4021:uvz-sr-odpovede-na-najastejie-otazky-suvisiace-s-novym-koronavirusom-2019-ncov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Informácia po zasadnutí Krízového štábu v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19

ÚVZSR Bratislava: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4062:informacia-po-zasadnuti-krizoveho-tabu-vnsuvislosti-snpotvrdenym-pripadom-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

COVID-19: Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie

ÚVZSR Bratislava: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4059:covid-19-dokladne-umyte-ruky-ochrania-zdravie&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Druhá aktualizácia: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (druhá aktualizácia)

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

koronavirus_odporucania

ÚVZSR Bratislava: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4052:uvz-sr-odporuania-pre-udi-prichadzajucich-znoblasti-vyskytu-ochorenia-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Odporúčanie ÚVZ SR v súvislosti s výskytom koronavírusu v Taliansku:

ÚVZSR Bratislava: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4049:odporuanie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-vnsuvislosti-snvyskytom-koronavirusu-vntaliansku&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Slovensko je na COVID-19 pripravené

ÚVZSR Bratislava: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4046:slovensko-je-na-covid-19-novy-koronavirus-pripravene&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Rezort zdravotníctva posilňuje v súvislosti s novým koronavírusom telefonické linky

Sto telefonátov denne na jednej telefonickej linke a približne rovnaký počet e-mailov do emailovej schránky v súvislosti s novým koronavírusom. Rezort zdravotníctva pristupuje k otázkam občanov zodpovedne a prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva SR rozširuje činnosť call centra na všetkých osem krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku. Telefonické linky majú nepretržitú prevádzku.

K aktuálne platným kontaktom pre verejnosť zriadených na Úrade verejného zdravotníctva SR a Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, pribudnú od 3. februára 2020 telefonické linky na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove a Košiciach.

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Odborníci poskytujú verejnosti informácie k aktuálnej situácii vo výskyte nového koronavírusu či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektíve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt nového koronavírusu potvrdil. Aktualizované informácie k uvedenej téme zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich webových stránkach ako aj sociálnych sieťach.

7.2.2020 ÚVZ SR: Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV

6.2.2020 AKTUALIZÁCIA: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV (prvá aktualizdcia)

23.1.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV.

Naši odborní pracovníci zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou.

Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153