056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Poradňa pohybovej aktivity a redukcie hmotnosti

Poradňa pohybovej aktivity a redukcie hmotnosti

Poradenstvo je pre občanov bezplatné, termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť vopred osobne alebo telefonicky na: tel. číslach: 056/6681272
E-mail: tv.petrovic @uvzsr.sk