056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Poradňa pre HBs Ag pozitívne rodiny

Poradňa pre HBs Ag pozitívne rodiny

Poradenstvo je poskytované bezplatne, termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť vopred osobne, telefonicky alebo mailom na:
Tel. čísle: 056/6681274, 0918 680305
E-mail: tv.santova@uvzsr.sk

Vyšetrenia a poradenstvo je možné dohodnúť v:
Pondelok – Piatok: od 7.30 hod.