056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Poradňa prevencie HIV / AIDS

Poradňa prevencie HIV/AIDS – odbery krvi na vyšetrenie protilátok anti–HIV

hiv_aids_2018
Prevádzkuje poradenstvo k problematike HIV a AIDS.

Konzultačné hodiny poradne:
Pondelok – Piatok: 7.30 – 15.00

Telefón: 056/3813229
E-mail:tv.adamova@uvzsr.sk

Odber krvi na vyšetrenie protilátok proti HIV je jedinou spoľahlivou metódou k dôkazu prítomnosti vírusu získanej ľudskej imunodeficiencie – HIV (Human ImmunoDeficiency Virus) v organizme človeka. Vyšetrenie zo slín je len orientačné a nedajú sa z neho vyvodzovať závery pre vyšetrovanú osobu. Vyšetrenie spočíva v zisťovaní prítomnosti protilátok proti HIV v krvnom sére. Tieto sa vytvárajú ako reakcia organizmu na vniknutie a množenie vírusu HIV. Bezpečne zistiteľné množstvo protilátok je v organizme vytvorené za 2 až 3 mesiace po vniknutí vírusu – čiže po nákaze týmto vírusom. Vyšetrovať v kratšom intervale ako 2 – 3 mesiace od možnej nákazy nemá zmysel!

Poskytujú sa  2 varianty vyšetrenia:

Platené vyšetrenie na žiadosť klienta: Klient musí uviesť svoje meno, rodné číslo a zdravotnú poisťovňu. Výsledok je mu odovzdaný osobne v písomnej podobe. Toto vyšetrenie je vhodné u osôb, ktoré „potrebujú doklad“ o tom, že vyšetrenie absolvovali. V prípade potreby sprostredkujeme i vystavenie medzinárodného certifikátu, ktorý býva požadovaný pri pracovných cestách do niektorých krajín.

Vyšetrenie zdarma v rámci poradenstva: Klient môže vystupovať aj anonymne, nutný je len údaj o dátume narodenia, pohlaví a zdravotnej poisťovni. Výsledok je oznámený po vyšetrení osobne v rámci poradenstva. Klient nedostane žiadny písomný doklad o tom, že vyšetrenie absolvoval a s akým výsledkom Výsledky sú v priebehu 1 až 2 týždňov spracované v mikrobiologickom laboratóriu pri NsP Trebišov a.s. Všetky údaje zostávajú naďalej anonymné.