056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Týždenné hlásenie chrípky a ARO

Rok 2023

38. kalendárny týždeň 2023
37. kalendárny týždeň 2023
36. kalendárny týždeň 2023
35. kalendárny týždeň 2023
34. kalendárny týždeň 2023
33. kalendárny týždeň 2023
32. kalendárny týždeň 2023
31. kalendárny týždeň 2023
30. kalendárny týždeň 2023
29. kalendárny týždeň 2023
28. kalendárny týždeň 2023
27. kalendárny týždeň 2023
26. kalendárny týždeň 2023
25. kalendárny týždeň 2023
24. kalendárny týždeň 2023
23. kalendárny týždeň 2023
22. kalendárny týždeň 2023
21. kalendárny týždeň 2023
20. kalendárny týždeň 2023
19. kalendárny týždeň 2023
18. kalendárny týždeň 2023
17. kalendárny týždeň 2023
16. kalendárny týždeň 2023
15. kalendárny týždeň 2023
14. kalendárny týždeň 2023
13. kalendárny týždeň 2023
12. kalendárny týždeň 2023
11. kalendárny týždeň 2023
10. kalendárny týždeň 2023
9. kalendárny týždeň 2023
8. kalendárny týždeň 2023
7. kalendárny týždeň 2023
6. kalendárny týždeň 2023
5. kalendárny týždeň 2023
4. kalendárny týždeň 2023
3. kalendárny týždeň 2023
2. kalendárny týždeň 2023
1. kalendárny týždeň 2023

Rok 2022

52. kalendárny týždeň 2022
51. kalendárny týždeň 2022
50. kalendárny týždeň 2022
49. kalendárny týždeň 2022
48. kalendárny týždeň 2022
47. kalendárny týždeň 2022
46. kalendárny týždeň 2022
45. kalendárny týždeň 2022
44. kalendárny týždeň 2022
43. kalendárny týždeň 2022
42. kalendárny týždeň 2022
41. kalendárny týždeň 2022
40. kalendárny týždeň 2022
39. kalendárny týždeň 2022
38. kalendárny týždeň 2022
37. kalendárny týždeň 2022
36. kalendárny týždeň 2022
35. kalendárny týždeň 2022
34. kalendárny týždeň 2022
33. kalendárny týždeň 2022
32. kalendárny týždeň 2022
31. kalendárny týždeň 2022
30. kalendárny týždeň 2022
29. kalendárny týždeň 2022
28. kalendárny týždeň 2022
27. kalendárny týždeň 2022
26. kalendárny týždeň 2022
25. kalendárny týždeň 2022
24. kalendárny týždeň 2022
23. kalendárny týždeň 2022
22. kalendárny týždeň 2022
21. kalendárny týždeň 2022
20. kalendárny týždeň 2022
19. kalendárny týždeň 2022
18. kalendárny týždeň 2022
17. kalendárny týždeň 2022
16. kalendárny týždeň 2022
15. kalendárny týždeň 2022
14. kalendárny týždeň 2022
13. kalendárny týždeň 2022
12. kalendárny týždeň 2022
11. kalendárny týždeň 2022
10. kalendárny týždeň 2022
9. kalendárny týždeň 2022
8. kalendárny týždeň 2022
7. kalendárny týždeň 2022
6. kalendárny týždeň 2022
5. kalendárny týždeň 2022
4. kalendárny týždeň 2022
3. kalendárny týždeň 2022
2. kalendárny týždeň 2022
1. kalendárny týždeň 2022

Rok 2021

Dokumenty sú vo formáte PDF
52. kalendárny týždeň 2021
51. kalendárny týždeň 2021
50. kalendárny týždeň 2021
49. kalendárny týždeň 2021
48. kalendárny týždeň 2021
47. kalendárny týždeň 2021
46. kalendárny týždeň 2021
45. kalendárny týždeň 2021
44. kalendárny týždeň 2021
43. kalendárny týždeň 2021
42. kalendárny týždeň 2021
41. kalendárny týždeň 2021
40. kalendárny týždeň 2021
39. kalendárny týždeň 2021
38. kalendárny týždeň 2021
37. kalendárny týždeň 2021
36. kalendárny týždeň 2021
35. kalendárny týždeň 2021
34. kalendárny týždeň 2021
33. kalendárny týždeň 2021
32. kalendárny týždeň 2021
31. kalendárny týždeň 2021
30. kalendárny týždeň 2021
29. kalendárny týždeň 2021
28. kalendárny týždeň 2021
27. kalendárny týždeň 2021
26. kalendárny týždeň 2021
25. kalendárny týždeň 2021
24. kalendárny týždeň 2021
23. kalendárny týždeň 2021
22. kalendárny týždeň 2021
21. kalendárny týždeň 2021
20. kalendárny týždeň 2021
19. kalendárny týždeň 2021
18. kalendárny týždeň 2021
17. kalendárny týždeň 2021
16. kalendárny týždeň 2021
15. kalendárny týždeň 2021
14. kalendárny týždeň 2021
13. kalendárny týždeň 2021
12. kalendárny týždeň 2021
11. kalendárny týždeň 2021
10. kalendárny týždeň 2021
9. kalendárny týždeň 2021
8. kalendárny týždeň 2021
7. kalendárny týždeň 2021
6. kalendárny týždeň 2021
5. kalendárny týždeň 2021
4. kalendárny týždeň 2021
3. kalendárny týždeň 2021
2. kalendárny týždeň 2021
1. kalendárny týždeň 2021

Rok 2020

Dokumenty sú vo formáte PDF
53. kalendárny týždeň 2020
52. kalendárny týždeň 2020
51. kalendárny týždeň 2020
50. kalendárny týždeň 2020
49. kalendárny týždeň 2020
48. kalendárny týždeň 2020
47. kalendárny týždeň 2020
46. kalendárny týždeň 2020
45. kalendárny týždeň 2020
44. kalendárny týždeň 2020
43. kalendárny týždeň 2020
42. kalendárny týždeň 2020
41. kalendárny týždeň 2020
40. kalendárny týždeň 2020
39. kalendárny týždeň 2020
38. kalendárny týždeň 2020
37. kalendárny týždeň 2020
36. kalendárny týždeň 2020
35. kalendárny týždeň 2020
34. kalendárny týždeň 2020
33. kalendárny týždeň 2020
32. kalendárny týždeň 2020
31. kalendárny týždeň 2020
30. kalendárny týždeň 2020
29. kalendárny týždeň 2020
28. kalendárny týždeň 2020
27. kalendárny týždeň 2020
26. kalendárny týždeň 2020
25. kalendárny týždeň 2020
24. kalendárny týždeň 2020
23. kalendárny týždeň 2020
22. kalendárny týždeň 2020
21. kalendárny týždeň 2020
20. kalendárny týždeň 2020
19. kalendárny týždeň 2020
18. kalendárny týždeň 2020
17. kalendárny týždeň 2020
16. kalendárny týždeň 2020
15. kalendárny týždeň 2020
14. kalendárny týždeň 2020
13. kalendárny týždeň 2020
12. kalendárny týždeň 2020
11. kalendárny týždeň 2020
10. kalendárny týždeň 2020
9. kalendárny týždeň 2020
8. kalendárny týždeň 2020
7. kalendárny týždeň 2020
6. kalendárny týždeň 2020
5. kalendárny týždeň 2020
4. kalendárny týždeň 2020
3. kalendárny týždeň 2020
2. kalendárny týždeň 2020
1. kalendárny týždeň 2020

Rok 2019

Dokumenty sú vo formáte PDF
52. kalendárny týždeň 2019
51. kalendárny týždeň 2019
50. kalendárny týždeň 2019
49. kalendárny týždeň 2019
48. kalendárny týždeň 2019
47. kalendárny týždeň 2019
46. kalendárny týždeň 2019
45. kalendárny týždeň 2019
44. kalendárny týždeň 2019
43. kalendárny týždeň 2019
42. kalendárny týždeň 2019
41. kalendárny týždeň 2019
40. kalendárny týždeň 2019
39. kalendárny týždeň 2019
38. kalendárny týždeň 2019
37. kalendárny týždeň 2019
36. kalendárny týždeň 2019
35. kalendárny týždeň 2019
34. kalendárny týždeň 2019
33. kalendárny týždeň 2019
32. kalendárny týždeň 2019
31. kalendárny týždeň 2019
30. kalendárny týždeň 2019
29. kalendárny týždeň 2019
28. kalendárny týždeň 2019
27. kalendárny týždeň 2019
26. kalendárny týždeň 2019
25. kalendárny týždeň 2019
24. kalendárny týždeň 2019
23. kalendárny týždeň 2019
22. kalendárny týždeň 2019
21. kalendárny týždeň 2019
20. kalendárny týždeň 2019
19. kalendárny týždeň 2019
18. kalendárny týždeň 2019
17. kalendárny týždeň 2019
16. kalendárny týždeň 2019
15. kalendárny týždeň 2019
14. kalendárny týždeň 2019
13. kalendárny týždeň 2019
12. kalendárny týždeň 2019
11. kalendárny týždeň 2019
10. kalendárny týždeň 2019
9. kalendárny týždeň 2019
8. kalendárny týždeň 2019
7. kalendárny týždeň 2019
6. kalendárny týždeň 2019
5. kalendárny týždeň 2019
4. kalendárny týždeň 2019
3. kalendárny týždeň 2019
2. kalendárny týždeň 2019
1. kalendárny týždeň 2019

Rok 2018

Dokumenty sú vo formáte PDF
51. kalendárny týždeň 2018
50. kalendárny týždeň 2018
49. kalendárny týždeň 2018
48. kalendárny týždeň 2018
47. kalendárny týždeň 2018
46. kalendárny týždeň 2018
45. kalendárny týždeň 2018
44. kalendárny týždeň 2018
43. kalendárny týždeň 2018
42. kalendárny týždeň 2018
41. kalendárny týždeň 2018
40. kalendárny týždeň 2018
39. kalendárny týždeň 2018
38. kalendárny týždeň 2018
37. kalendárny týždeň 2018
36. kalendárny týždeň 2018
35. kalendárny týždeň 2018
34. kalendárny týždeň 2018
33. kalendárny týždeň 2018
32. kalendárny týždeň 2018
31. kalendárny týždeň 2018
30. kalendárny týždeň 2018
29. kalendárny týždeň 2018
28. kalendárny týždeň 2018
27. kalendárny týždeň 2018
26. kalendárny týždeň 2018
25. kalendárny týždeň 2018
24. kalendárny týždeň 2018
23. kalendárny týždeň 2018
22. kalendárny týždeň 2018
21. kalendárny týždeň 2018
20. kalendárny týždeň 2018
19. kalendárny týždeň 2018
18. kalendárny týždeň 2018
17. kalendárny týždeň 2018
16. kalendárny týždeň 2018
15. kalendárny týždeň 2018
14. kalendárny týždeň 2018
13. kalendárny týždeň 2018
12. kalendárny týždeň 2018
11. kalendárny týždeň 2018
10. kalendárny týždeň 2018
9. kalendárny týždeň 2018
8. kalendárny týždeň 2018
7. kalendárny týždeň 2018
6. kalendárny týždeň 2018
5. kalendárny týždeň 2018
4. kalendárny týždeň 2018
3. kalendárny týždeň 2018
2. kalendárny týždeň 2018
1. kalendárny týždeň 2018

Rok 2017

Dokumenty sú vo formáte PDF
52. kalendárny týždeň 2017
51. kalendárny týždeň 2017
50. kalendárny týždeň 2017
49. kalendárny týždeň 2017
48. kalendárny týždeň 2017
47. kalendárny týždeň 2017
46. kalendárny týždeň 2017
45. kalendárny týždeň 2017
44. kalendárny týždeň 2017
43. kalendárny týždeň 2017
42. kalendárny týždeň 2017
41. kalendárny týždeň 2017
40. kalendárny týždeň 2017
39. kalendárny týždeň 2017
38. kalendárny týždeň 2017
37. kalendárny týždeň 2017
36. kalendárny týždeň 2017
35. kalendárny týždeň 2017
34. kalendárny týždeň 2017
33. kalendárny týždeň 2017
32. kalendárny týždeň 2017
31. kalendárny týždeň 2017
30. kalendárny týždeň 2017
29. kalendárny týždeň 2017
28. kalendárny týždeň 2017
27. kalendárny týždeň 2017
26. kalendárny týždeň 2017
25. kalendárny týždeň 2017
24. kalendárny týždeň 2017
23. kalendárny týždeň 2017
22. kalendárny týždeň 2017
21. kalendárny týždeň 2017
20. kalendárny týždeň 2017
19. kalendárny týždeň 2017
18. kalendárny týždeň 2017
17. kalendárny týždeň 2017
16. kalendárny týždeň 2017
15. kalendárny týždeň 2017
14. kalendárny týždeň 2017
13. kalendárny týždeň 2017
12. kalendárny týždeň 2017
11. kalendárny týždeň 2017
10. kalendárny týždeň 2017
9. kalendárny týždeň 2017
8. kalendárny týždeň 2017
7. kalendárny týždeň 2017
6. kalendárny týždeň 2017
5. kalendárny týždeň 2017
4. kalendárny týždeň 2017
3. kalendárny týždeň 2017
2. kalendárny týždeň 2017
1. kalendárny týždeň 2017

Rok 2016


Dokumenty sú vo formáte PDF
52. kalendárny týždeň 2016
51. kalendárny týždeň 2016
50. kalendárny týždeň 2016
49. kalendárny týždeň 2016
48. kalendárny týždeň 2016
47. kalendárny týždeň 2016
46. kalendárny týždeň 2016
45. kalendárny týždeň 2016
44. kalendárny týždeň 2016
43. kalendárny týždeň 2016
42. kalendárny týždeň 2016
41. kalendárny týždeň 2016
40. kalendárny týždeň 2016
39. kalendárny týždeň 2016
38. kalendárny týždeň 2016
37. kalendárny týždeň 2016
36. kalendárny týždeň 2016
35. kalendárny týždeň 2016
34. kalendárny týždeň 2016
33. kalendárny týždeň 2016
32. kalendárny týždeň 2016
31. kalendárny týždeň 2016
30. kalendárny týždeň 2016
29. kalendárny týždeň 2016
28. kalendárny týždeň 2016
27. kalendárny týždeň 2016
26. kalendárny týždeň 2016
25. kalendárny týždeň 2016
24. kalendárny týždeň 2016
23. kalendárny týždeň 2016
22. kalendárny týždeň 2016
21. kalendárny týždeň 2016
20. kalendárny týždeň 2016
19. kalendárny týždeň 2016
18. kalendárny týždeň 2016
17. kalendárny týždeň 2016
16. kalendárny týždeň 2016
15. kalendárny týždeň 2016
14. kalendárny týždeň 2016
13. kalendárny týždeň 2016
12. kalendárny týždeň 2016
11. kalendárny týždeň 2016
10. kalendárny týždeň 2016
9. kalendárny týždeň 2016
8. kalendárny týždeň 2016
7. kalendárny týždeň 2016
6. kalendárny týždeň 2016
5. kalendárny týždeň 2016
4. kalendárny týždeň 2016
3. kalendárny týždeň 2016
2. kalendárny týždeň 2016
1. kalendárny týždeň 2016

Rok 2015


Dokumenty sú vo formáte PDF
52. kalendárny týždeň 2015
51. kalendárny týždeň 2015
50. kalendárny týždeň 2015
49. kalendárny týždeň 2015
48. kalendárny týždeň 2015
47. kalendárny týždeň 2015
46. kalendárny týždeň 2015
45. kalendárny týždeň 2015
44. kalendárny týždeň 2015
43. kalendárny týždeň 2015
42. kalendárny týždeň 2015
41. kalendárny týždeň 2015
40. kalendárny týždeň 2015
39. kalendárny týždeň 2015
38. kalendárny týždeň 2015
37. kalendárny týždeň 2015
36. kalendárny týždeň 2015
35. kalendárny týždeň 2015
34. kalendárny týždeň 2015
33. kalendárny týždeň 2015
32. kalendárny týždeň 2015
31. kalendárny týždeň 2015
30. kalendárny týždeň 2015
29. kalendárny týždeň 2015
28. kalendárny týždeň 2015
27. kalendárny týždeň 2015
26. kalendárny týždeň 2015
25. kalendárny týždeň 2015
24. kalendárny týždeň 2015
23. kalendárny týždeň 2015
22. kalendárny týždeň 2015
21. kalendárny týždeň 2015
20. kalendárny týždeň 2015
19. kalendárny týždeň 2015
18. kalendárny týždeň 2015
17. kalendárny týždeň 2015
16. kalendárny týždeň 2015
15. kalendárny týždeň 2015
14. kalendárny týždeň 2015
13. kalendárny týždeň 2015
12. kalendárny týždeň 2015
11. kalendárny týždeň 2015
10. kalendárny týždeň 2015
9. kalendárny týždeň 2015
8. kalendárny týždeň 2015
7. kalendárny týždeň 2015
6. kalendárny týždeň 2015
5. kalendárny týždeň 2015
4. kalendárny týždeň 2015
3. kalendárny týždeň 2015
2. kalendárny týždeň 2015
1. kalendárny týždeň 2015