056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Dĺžníci

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo dňa 6.júla 2011 a na pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z44848-2011-OVVHR zo dňa 22.augusta 2011 sa dňom 1.9.2011 zverejňuje zoznam dĺžnikov RÚVZ so sídlom v Trebišove.

Zoznam dĺžnikov RÚVZ Trebišov