056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Objednávky

ROK 2021
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2021 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2021 XML (.xml)

ROK 2020
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2020 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2020 XML (.xml)

ROK 2019
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2019 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2019 XML (.xml)

ROK 2018
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2018 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2018 XML (.xml)

ROK 2017
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2017 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2017 XML (.xml)

ROK 2016
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2016 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2016 XML (.xml)

ROK 2015
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2015 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2015 XML (.xml)

 

ROK 2014
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2014 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2014 XML (.xml)

 

ROK 2013
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2013 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2013 XML (.xml)

 

ROK 2012
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2012 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2012 XML (.xml)

 

ROK 2011
Zoznam objednávok evidovaných v roku 2011 (.pdf)