056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Faktúry

Rok 2021
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2021 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2021 XML (.xml)

Rok 2020
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2020 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2020 XML (.xml)

Rok 2019
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2019 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2019 XML (.xml)

Rok 2018
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2018 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2018 XML (.xml)

Rok 2017
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2017 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2017 XML (.xml)

Rok 2016
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2016 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2016 XML (.xml)

Rok 2015
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2015Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2015 XML (.xml)

Rok 2014
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2014Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2014 XML (.xml)

Rok 2013
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2013Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2013  XML (.xml)

Rok 2012
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2012Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2012 XML (.xml)

Rok 2011
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2011 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2011 XML (.xml)

Rok 2010
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2010 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2010 XML (.xml)