056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Faktúry

Rok 2023
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2023 (.pdf)
Rok 2022
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2022 (.csv)
Rok 2021
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2021 (.csv)
Rok 2020
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2020 (.csv)
Rok 2019
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2019 (.csv)
Rok 2018
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2018 (.csv)
Rok 2017
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2017 (.csv)
Rok 2016
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2016 (.csv)
Rok 2015
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2015 (.csv)
Rok 2014
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2014 (.csv)
Rok 2013
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2013 (.csv)
Rok 2012
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených od 1.1.2012 (.csv)

Rok 2011
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2011 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2011 XML (.xml)

Rok 2010
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2010 Acrobat reader (.pdf)
Zoznam dodávateľských faktúr zverejnených v roku 2010 XML (.xml)