056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Poradňa očkovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, oddelenie epidemiológie poskytuje poradenstvo a konzultácie pre verejnosť v týchto oblastiach:

•povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých
•očkovanie pred cestou do zahraničia
•odporúčané očkovania
•očkovanie osôb profesionálne vystavených zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
•očkovanie detí s kontraindikáciami
•ďalšie problémy spojené s očkovaním

Poradenstvo je poskytované bezplatne, termín je potrebné dohodnúť vopred osobne, telefonicky alebo mailom:

Tel. čísla: 0918 680305, 056/6681274
E-mail: tv.santova@uvzsr.sk
Konzultačné hodiny poradne je možné dohodnúť:
Pondelok – piatok: 8.00 – 15.00

Štúdia realizovaná u viac ako 1 200 000 detí nepotvrdila súvislosť medzi očkovaním a autizmom

Relevantné informácie týkajúce sa očkovania nájdete aj na stránke:
http://www.sprievodcaockovanim.sk

ROZHODUJETE SA O OČKOVANÍ? SPOĽAHNITE SA NA FAKTY– leták (PDF)
AKO FUNGUJÚ A ČO OBSAHUJÚ VAKCÍNY– leták (PDF)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám prináša v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2023, v ktorom nájdete základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.
Na stiahnutie – Očkovací kalendár na rok 2023 pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek