056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Základná poradňa zdravia

Základná poradňa zdravia (Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia) pri RÚVZ Trebišov je určená všetkým obyvateľom okresu Trebišov, ktorí majú záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických ochorení:
•srdcovo-cievnych / vysoký krvný tlak, infarkt, mozgová príhoda/
•chorôb látkovej výmeny / obezita, cukrovka, dyslipidémia/
•chorôb nádorových

Cieľom poradne zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života, ktoré je založené na vedecky overených poznatkoch a metódach medicíny a verejného zdravotníctva.

Vykonávané činnosti sú preventívneho charakteru a poskytujú sa ZDARMA.
Miesto vyšetrenia:
•Poradňu zdravia môžete navštíviť počas pracovných dní na základe objednania.
•Poradňa zdravia vás môže po dohode navštíviť priamo v obci, doma alebo na
pracovisku.

Podmienky vyšetrenia:
•Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno.
•Deň pred vyšetrením na večeru už nekonzumovať:
– mastné a vyprážané jedlá (údeniny, slanina, klobásky, palacinky …),
– sladké jedlá (čokolády, napolitánky, zákusky …),
– žiadny alkohol.
•V deň vyšetrenia je vhodné piť nesladený čaj, alebo čistú vodu, nie kávu
a minerálku.
•2 hodiny pred vyšetrením nefajčiť.

Poradňa zdravia poskytuje všeobecné a špecializované poradenstvo.
Všeobecné poradenstvo pozostáva:
•z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických neprenosných ochorení;
•zo sprostredkovania informácií o zásadách správneho spôsobu života;
•z motivácie k pozitívnym zmenám pri predchádzaní najzávažnejších chronických chorôb.
Špecializované poradenstvo je zamerané na prevenciu najzávažnejších neprenosných ochorení ovplyvňovaním rizikových faktorov životného štýlu najmä:
•fajčenia
•nedostatočnej fyzickej aktivity
•nesprávnej výživy
•obezity
•stresu.

Poradenstvo je poskytované bezplatne, termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť vopred osobne, telefonicky alebo mailom na:
Tel. čísle: 056/672 4884, 056/3813230
E-mail:
tv.dudova@uvzsr.sk
tv.gagyiova@uvzsr.sk

Vyšetrenia a poradenstvo je možné dohodnúť v:
Pondelok – Piatok: od 7.30 hod.