ÚVZ SR Bratislava: Vírusové ochorenie Ebola: Informácie pre cestovateľov

V súčasnosti prebieha epidémia Eboly spôsobená sudánskym vírusom v piatich oblastiach Ugandy – Bunyangabu, Kyegegwa, Kassanda, Kagadi a Mubende. Ohnisko epidémie bolo vyhlásené 20. septembra 2022. ÚVZ SR preto vydáva aktualizované informácie pre cestovateľov.

1.   Čo je Ebola?

Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné vírusové ochorenie spôsobené vírusom Eboly, ktoré má vysokú mieru úmrtnosti (25 – 90 % v závislosti od typu vírusu). Väčšina ohnísk sa doteraz vyskytla v subsaharských krajinách, k najväčšiemu prepuknutiu Eboly prišlo v rokoch 2014 až 2016 v troch západoafrických krajinách (Guinea, Libéria a Sierra Leone) s viac ako 28 000 prípadmi a 11 000 úmrtiami. Prvé zdokumentované prepuknutie Eboly sa vyskytlo v roku 1976 v Konžskej demokratickej republike, v tom čase známej ako Zair.
2.   Aké sú príznaky Eboly? 

Klinicky sa ochorenie začína príznakmi podobnými chrípke. Príznaky sa často rýchlo vyvíjajú do závažného ochorenia s hemoragickými príznakmi. Klinické príznaky ochorenia sa prejavujú po dvoch až 21 dňoch od nakazenia, a to náhlym nástupom horúčky, bolesťami svalov a kĺbov, slabosťou, bolesťami hlavy a hrdla, po ktorých nasleduje hnačka (niekedy obsahujúca krv a hlien), nevoľnosť a vracanie. V ďalšom štádiu sa ochorenie prejavuje krvácaním z nosa, ďasien a kože, krvavým zvracaním a hnačkou s prímesou krvi, príznakmi zhoršenej funkcie obličiek a pečene. Môžu sa objaviť aj príznaky ako kožná vyrážka, zapálené hrdlo a ťažkosti s prehĺtaním. V laboratórnom náleze sa zistí nízky počet bielych krviniek, krvných doštičiek a zvýšené pečeňové enzýmy.

3.   Ako sa môže človek nakaziť? 

Vírus sa šíri v ľudskej populácii priamym kontaktom s krvou, sekrétmi, orgánmi alebo inými telesnými tekutinami infikovaných živých alebo mŕtvych osôb (napr. sliny, moč, zvratky)  alebo nepriamo pri kontakte s povrchmi a materiálmi (napr. posteľná bielizeň, oblečenie), ktoré sú kontaminované tekutinami infikovaných osôb. Ochorenie sa prenáša aj nechráneným pohlavným stykom s osobami, ktoré sa z choroby vyliečili, a to až tri mesiace po ich uzdravení. Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Riziko infekcie sa považuje za nízke, ak sa prísne dodržiavajú príslušné preventívne opatrenia.

Osoby sa môžu taktiež infikovať priamym kontaktom s krvou, orgánmi či telesnými tekutinami infikovaných zvierat (opice, netopiere, dikobrazy, antilopy).

4.   Ako sa môžem chrániť pred infekciou Ebola? Aké sú odporúčania pre osoby cestujúce do postihnutých krajín?

  • vyhýbajte sa priamemu kontaktu s krvou a telesnými tekutinami osôb (infikovaných pacientov alebo mŕtvych osôb) a s predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované,
  • vyhýbajte sa kontaktu so živými alebo uhynutými voľne žijúcimi zvieratami a nekonzumujte ich mäso („bush meat“),
  • vyhýbajte sa nechránenému pohlavnému styku,
  • vyhýbajte sa miestam, kde by mohli žiť netopiere – napríklad jaskyne, odľahlé prístrešky či bane,
  • umývajte si ruky pravidelne mydlom alebo dezinfekčnými prostriedkami. Vírus Eboly účinne ničia mydlo, slnečné svetlo, vysoká teplota a sušenie. Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vystavených slnečnému žiareniu prežije vírus len krátky čas. Dlhšie sa dokáže udržať v šatstve alebo materiáloch znečistených krvou či inými telesnými tekutinami.

Je potrebné mať na pamäti, že v zdravotníckych zariadeniach (v krajinách s výskytom Eboly) je riziko nákazy vyššie. Cestovateľom preto odporúčame:

  • identifikovať vhodné možnosti zdravotnej starostlivosti v danej krajine,
  • uistiť sa, že cestovné poistenie zahŕňa zdravotnú evakuáciu (presun) v prípade akéhokoľvek ochorenia či úrazu, aby sa predišlo expozícii vírusu v miestnych zdravotníckych zariadeniach.

 

5.   Aké sú odporúčania pre osoby, ktoré sa vracajú z postihnutých/rizikových krajín?

  • ak sa u vás v období niekoľkých týždňov po návrate z krajiny, kde sa ochorenie vyskytuje, objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, zvracanie, nevysvetliteľné krvácanie, silné bolesti hlavy, odporúča sa preventívne vyhľadať lekársku starostlivosť a informovať lekára o vašej cestovateľskej anamnéze. Symptómy môžu byť podobné aj iným infekciám, ako napríklad malária, ktorá si rovnako vyžaduje okamžité poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
  • ak ste boli priamo vystavení telesným tekutinám živých alebo mŕtvych infikovaných osôb alebo zvierat, alebo ste mali nechránený pohlavný styk s vyliečeným pacientom, vyhľadajte zdravotnú starostlivosť so zdieľaním informácie o vašej cestovateľskej anamnéze,
  • pred návštevou zdravotníckeho zariadenia telefonicky kontaktujte zdravotnícke zariadenie, aby si zdravotnícky personál mohol ešte pred vaším ošetrením/prijatím zaobstarať osobné ochranné pomôcky.

Cestovatelia by sa mali riadiť odporúčaniami národných orgánov pre cestovanie do postihnutých krajín a sledovať upozornenia a odporúčania pred cestou na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

6.   Aká je liečba? 

Liečba je podporná, zameraná na zmiernenie symptómov a na prevenciu ďalších komplikácií. Pacientom sa podáva podporná starostlivosť, rehydratácia perorálnymi alebo intravenóznymi roztokmi. V súčasnosti sa hodnotí celý rad liečebných postupov, vrátane krvných produktov, imunitných terapií a liekových terapií, ktoré zlepšujú celkový stav pacienta. Koncom roka 2020 boli americkými úradmi schválené dve monoklonálne protilátky na liečbu infekcie Ebola vírusom Zaire u dospelých a detí.

7.   Očkovanie

Existujú dve licencované vakcíny proti Ebole vo svete. V novembri 2019 získala licenciu vakcína Ervebo od Európskej liekovej agentúry. Úrady Spojených štátov amerických udelili licenciu na vakcínu v decembri 2019. Odvtedy vakcínu schválili aj Burundi, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Ghana, Guinea, Rwanda, Uganda a Zambia. Vakcína je bezpečná a chráni proti kmeňu Zaire Ebolavirus.

V máji 2020 Európska lieková agentúra odporučila udeliť povolenie na uvedenie na trh druhej vakcíne podávanej v dvojdávkovej schéme s názvom Zabdeno (Ad26.ZEBOV) a Mvabea (MVA-BN-Filo) pre osoby od 1 roka a staršie. Vakcína sa podáva v dvoch dávkach, prvá dávka Zabdeno, druhá dávka Mvabea v intervale 8 týždňov. Pre osoby s vysokým rizikom infekcie je odporúčaná ako booster dávka Zabdeno.

Zatiaľ neexistujú žiadne licencované vakcíny proti sudánskemu kmeňu ebolavírusu, prebiehajú klinické skúšky k vakcínam, ktoré čakajú na regulačné schválenia od ugandskej vlády.

8.   Aká je epidemiologická situácia vo svete? 

Aktuálnu situáciu dôkladne monitoruje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ako aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Situáciu sleduje aj Výbor pre zdravotnú bezpečnosť (HSC) pri Európskej komisii. ÚVZ SR epidemiologickú situáciu monitoruje prostredníctvom európskeho systému včasného varovania a reakcie (EWRS). Podľa ECDC je v súčasnosti nízko pravdepodobné, že občania EÚ/EHP cestujúci alebo žijúci v postihnutých oblastiach Ugandy budú vystavení vírusu Eboly, ak budú dodržiavať odporúčané preventívne opatrenia. Dôležité je, aby sa zvýšila informovanosť zdravotníckych pracovníkov o vývoji situácie a o možných príznakoch ochorenia spôsobeným vírusom Eboly u ľudí, ktorí sa vracajú do svojej krajiny.

WHO a ECDC v súčasnosti neodporúčajú žiadne obmedzenia cestovania do Ugandy a/alebo obchodu s ňou, odporúčajú zamerať sa na výstupný skríning v krajinách pôvodu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v Ugande je potrebné zvýšiť na úrovni EÚ ostražitosť, zabezpečiť koordináciu a jednotný prístup v rámci EÚ.

V súčasnosti prebieha epidémia Eboly spôsobená sudánskym vírusom v piatich oblastiach Ugandy – Bunyangabu, Kyegegwa, Kassanda, Kagadi a Mubende. Ohnisko epidémie bolo vyhlásené 20. septembra 2022, pričom prvý prípad bol potvrdený 11. septembra 2022.  Z piatich okresov Ugandy bolo k 19. októbru 2022 hlásených 64 potvrdených prípadov, z toho bolo 25 úmrtí. Pri ďalších 20 suspektných úmrtiach neboli odobraté vzorky. 25 prípadov je vyliečených. Medzi prípadmi bolo evidovaných 11 zdravotníckych pracovníkov, z toho päť úmrtí. Súčasná epidémia je prvým vypuknutím epidémie Eboly spôsobenej sudánskym vírusom v Ugande od roku 2012. Sudánsky vírus bol prvýkrát hlásený v južnom Sudáne v júni 1976, odvtedy sa pravidelne objavoval. Doteraz bolo hlásených sedem ohnísk spôsobených sudánskym vírusom, štyri ohniská v Ugande a tri ohniská v Sudáne. WHO neodporúča žiadne obmedzenia cestovania do Ugandy a obchodu s ňou na základe dostupných informácií o súčasnej epidémii.

Epidémia Eboly, ktorá postihla oblasť Butanuka, zónu Beni a provinciu Severné Kivu v Demokratickej republike Kongo, bola Ministerstvom zdravotníctva Konžskej demokratickej republiky dňa 27. septembra 2022 vyhlásená za ukončenú. V súlade s odporúčaniami WHO bolo vyhlásenie 42 dní (dvojnásobok maximálnej inkubačnej doby pre infekcie vírusom Ebola) po pohrebe posledného a jediného potvrdeného prípadu. Prepuknutia Eboly v Konžskej demokratickej republike sa opakujú a nie sú neočakávané, keďže vírus je prítomný vo zvieracích rezervoároch v krajine. Išlo o v poradí 15. ohnisko Eboly v krajine od roku 1976 a siedme prepuknutie Eboly v krajine od roku 2018. Predchádzajúce prepuknutie v krajine, pri ktorom boli potvrdené štyri prípady a päť úmrtí v provincii Equateur, bolo vyhlásené za ukončené 4. júla 2022. Posledné ohnisko v zóne Beni bolo vyhlásené za ukončené dňa 16. decembra 2021. Riziko opätovného výskytu Eboly v Konžskej demokratickej republike v budúcnosti nemožno vylúčiť. V súvislosti s týmto ohniskom neboli hlásené žiadne prípady importované do iných krajín. WHO na základe aktuálnej epidemiologickej situácie neodporúča žiadne obmedzenie cestovania do Konžskej demokratickej republiky alebo obchodu s ňou.

Najnovšie informácie o aktuálnej situácií sú dostupné na webových stránkach:

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ebola-outbreak-uganda-under-ecdc-monitoring
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON411
https://www.ecdc.europa.eu/en/ebola-virus-disease-outbreak-uganda

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), 2022
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), 2022