Svetový deň diabetu 14. november

Cukrovka (Diabetes mellitus) je chronické, metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou glukózy (cukru) v krvi. Približne 422 miliónov ľudí na celom svete trpí týmto metabolickým ochorením. Väčšina z nich žije v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Každoročne  1,5 milióna úmrtí sa priamo pripisuje cukrovke. Počet prípadov aj prevalencia cukrovky sa v posledných desaťročiach neustále zvyšuje.

Medzi príznaky cukrovky 1. typu patrí potreba častého močenia, smäd, neustály hlad, strata hmotnosti, zmeny zraku a únava. Tieto príznaky sa môžu objaviť náhle.

Príznaky cukrovky 2. typu sú vo všeobecnosti podobné príznakom cukrovky 1. typu, ale často sú menej výrazné. V dôsledku toho môže byť choroba diagnostikovaná niekoľko rokov po nástupe, keď už nastali komplikácie. Z tohto dôvodu je dôležité poznať rizikové faktory. V 90 % prípadov pri  diabete typu 2, je  najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.

Východiskovým bodom pre dobrý život s diabetom je včasná diagnóza – čím dlhšie človek žije s nediagnostikovaným a neliečeným diabetom, tým horšie budú pravdepodobne jeho zdravotné výsledky

Mali by ste: začať sa zaujímať o pravidlá zdravého  životného štýlu a riadiť sa nimi, ak ste tak  doposiaľ ešte neurobili. Informácie o tom,  ako to dosiahnuť Vám poskytnú poradne  zdravia.

 Čo získate návštevou poradne zdravia?  Tým že včas odhalíte, že máte diabetes mellitus,  skorou liečbou a správnym lekárskym vedením  minimalizujete jeho dôsledky.  Pokiaľ diabetes nemáte, dozviete sa, ako môžete  riziko tohto ochorenia znížiť na minimum.

V PORADNI ZDRAVIA Vám odborní  zdravotnícki pracovníci na základe vyšetrenia  glykémie a zistenia ďalších rizikových faktorov,  poskytnú informácie v oblasti zdravého  životného štýlu, životosprávy a primeranej  pohybovej aktivity.

Termín vyšetrenia s následným poradenstvom  je potrebné dohodnúť vopred.

Osobne: na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

Telefonicky: 056/6724884, 056/3813230

E-mail: tv.dudova@uvzsr.sktv.gagyiova@uvzsr.sk.

Príloha 1: „Test riziko vzniku DM 2. Typu“Test DM2
Príloha 2: Podcast – Inšpiratívne rady pre diabetikov – MUDr. Daša Skripová, PhD. (.mp3)

Zdroje:

https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_2
https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1