ÚVZSR Bratislava: Aktuálna epidemiologická situácia – 11.8.2022

Prezentácia obsahuje informácie o situácii vo svete, základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku a priebežné výsledky sekvenácie, čiže monitoringu variantov vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku a tiež informáciu o výskyte nových subvariantov omikronu.

Sledovať môžete tiež vývoj počtu pozitívne testovaných, priebežné výsledky monitoringu SARS-CoV-2 v odpadových vodách, vývoj počtu testov a pozitivity testov, počet výjazdov ZZS ku COVID pacientom či informácie o hospitalizácii pacientov.

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva si môžete pozrieť tu (pdf)

Úrad verejného zdravotníctva SR naďalej dôkladne monitoruje situáciu a sleduje aj šírenie subvariantov omikronu BA.4 a BA.5.

Naďalej platia vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest a k domácej izolácii, ktoré je potrebné dodržiavať. Zároveň ÚVZ SR vypracoval pre verejnosť aj odporúčania k prekrytiu dýchacích ciest nad rámec platnej vyhlášky, odporúčania pre činnosť prevádzok a organizovanie hromadných podujatí a usmernenie k organizovaniu zotavovacích podujatí (táborov). Vzhľadom na pretrvávajúcu epidémiu COVID-19 na území Slovenska dôrazne odporúčame sa riadiť vyššie vypracovanými dokumentmi.