ÚVZ SR Bratislava: Referendum 2023 – odporúčania pre členov volebných komisií a voličov

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v súvislosti s referendom konaným 21. januára 2023 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach. Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia a pod.)
Odporúčania pre členov volebných komisií vo volebných miestnostiach:

 • na viditeľnom mieste uverejnite oznam pre voličov o odporúčaní dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia,
 • zabezpečte dezinfekciu rúk pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti, ako aj dezinfekciu rúk na stoloch pre členov volebnej komisie,
 • odporučte prekrytie horných dýchacích ciest všetkých osôb v interiéri,
 • zabezpečte vo volebnej miestnosti len potrebný počet voličov v jednom okamihu, aby sa predišlo zhromažďovaniu osôb na jednom mieste,
 • zabezpečte pravidelné vetranie volebných miestností,
 • zabezpečte dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, písacích potrieb (písacie potreby dezinfikovať po každom použití voličom, nezdieľať písacie potreby medzi sebou).

Odporúčania pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti

 • prekryte si horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom,
 • ak pred volebnou miestnosťou čakáte v rade, dodržujte dostatočný sociálny odstup,
 • pred vstupom do volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky,
 • ak je vo volebnej miestnosti veľa ľudí, počkajte pred ňou, aby v nej bol len potrebný počet voličov; dodržujte inštrukcie volebnej komisie.
 • v prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač dezinfekcie, použite vlastnú,
 • volebnej komisii je potrebné preukázať svoju totožnosť. Pri predložení občianskeho preukazu vás preto člen komisie vyzve, aby ste si respirátor na chvíľu zložili a ukázali tvár – po overení vašej totožnosti si respirátor môžete opäť nasadiť,
 • použite vlastné písacie potreby,
 • po odchode z volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky.

Ak ste v zmysle platnej vyhlášky v povinnej domácej izolácii pre ochorenie COVID-19 a požiadali ste o vyslanie špeciálnej volebnej komisie, pred jej príchodom si prekryte horné dýchacie cesty respirátorom, vydezinfikujte si ruky a pripravte si vlastné písacie potreby. Podrobné informácie k podmienkam vyslania špeciálnej volebnej komisie vám poskytne príslušný obecný/mestský úrad podľa miesta trvalého bydliska.

Úrad verejného zdravotníctva SR