04.2.2023 Svetový deň boja proti rakovine – Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

ruvztvDňa 02.02.2023 v čase od 8.00 – 12.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje v rámci Svetového dňa boji proti rakovine  ,,Deň otvorených dverí“, ktorý  je zameraný na zvýšenie povedomia o včasnej prevencii a zdravom životnom štýle v boji proti onkologickým ochoreniam. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje riziko a urobil kroky na jeho kontrolu prostredníctvom týchto vyšetrení:

 • antropometrické vyšetrenie – výška, hmotnosť, obvod pása, obvod bokov
 • analýza stavby tela váhou OMRON – % podiel tuku v tele, % množstvo viscerálneho tuku, BMI – body mass index, % podiel kostrového svalstva
 • somatické vyšetrenie – štandardné meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie
 • stanovenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi plnoautomatickým analyzátorom AfinionTM, prístrojom Accutrend
  • glykémia (cukor)
  • celkový cholesterol
  • HDL cholesterol)
  • triacylglyceroly
 • analýza vydychovaného vzduchu – stanovovanie oxidu uhoľnatého – u fajčiarov, s využitím prístroja Smokerlyzer

Podmienky vyšetrenia

  • Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno.
  • Deň pred vyšetrením na večeru už nekonzumovať:
   • mastné a vyprážané jedlá (údeniny, slanina, klobásky, palacinky …),
   • sladké jedlá (čokolády, napolitánky, zákusky …),
   • žiadny alkohol.
  • V deň vyšetrenia je vhodné piť nesladený čaj, alebo čistú vodu, nie kávu
   a minerálku.

 Miesto konania akcie: Poradňa zdravia  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

 Poradňa zdravia pri RÚVZ  v Trebišove poskytuje zdravotno-výchovné aktivity, vyšetrenia  a poradenstvo v rozsahu jednotného celoslovenského usmernenia bezplatne