Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Tak ako každý rok, aj v roku 2022 sme si  pripomenuli  Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún. S príchodom letných prázdnin je tu čas na to, aby sme sa zamysleli, ako trávia voľný čas naše deti a naša  mládež. Ako trávime voľný čas, je dobrovoľnou voľbou každého z nás.

Zdravý spôsob využitia voľného času by však nemal zahŕňať užívanie návykových látok za účelom získania nových priateľov, či posilnenia už existujúcich kontaktov vzhľadom na to, že konzumácia návykových látok je spojená s množstvo negatívnych zdravotných účinkov.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2022 realizoval  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove výtvarnú aktivitu pod názvom „Takto trávim svoj voľný čas“.  Aktivita bola určená pre deti a mládež vo veku 10-15 rokov , prebiehala od 22. do 30. júna 2022. Úlohou detí a mládeže bolo nakresliť kresbu na uvedenú tému, v ktorej znázornia ako trávia svoj voľný čas.  Do tejto aktivity sa zapojili žiaci 9. ročníka zo Základnej školy M.R.Štefánika v Trebišove.  Žiaci svojimi kresbami vyjadrili to, čo ich baví a zaujíma. Veľmi pekné  výtvarné diela poukazujú na zmysluplné trávenie voľného času, za čo im patrí veľké uznanie.  Veď posúďte sami.  Zároveň sa chceme poďakovať Základnej škole M.R. Štefánika, že sa zapojili do tejto výzvy.
RÚVZ Trebišov