18. ročník Európskeho imunizačného týždňa – „Dobehnime zabudnuté očkovanie“

18. ročník Európskeho imunizačného týždňa
 Kampaň EIW 2023 od 23. do 29. apríla 2023

Téma tohtoročného EIW :
 „The big catch up“

             „Dobehnime zabudnuté očkovanie“     

eiw_ruvztv_2023          

Európsky región Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) chce zvýšiť povedomie o dôležitosti imunizácie pri prevencii chorôb a ochrane života.

Význam očkovania je v dostatočnom predstihu zabezpečiť imunitu ešte predtým,  ako sa vyskytneme v rizikovom prostredí, kde nám hrozí ochorenie vyvolané infekčným agensom. Včasné očkovanie predchádza závažným infekčným ochoreniam alebo ich komplikáciám. Každá dávka očkovacej látky sa počíta, je  dôležitá na predchádzanie vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých je nastavený s cieľom ochrany pred infekčnými ochoreniami v takom časovom intervale, v ktorom je očkovanie najviac potrebné.

Dôležité je dodržiavať termíny očkovania  v zmysle očkovacieho kalendára
a doočkovať sa chýbajúcimi dávkami očkovacej látky.

Očkovanie je významným preventívnym opatrením nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú spoločnosť. Vplyv očkovania na zdravie populácie má obrovský celosvetový význam na zníženie chorobnosti a úmrtnosti.

Pomáha predlžovať vek zdravým jedincom, ktorí tak môžu dlhšie viesť produktívny život.

Už v minulom storočí sa preukázalo, že očkovanie väčšej časti populácie vedie k ochrane nielen očkovaných, ale aj neočkovaných osôb vďaka tzv. kolektívnej imunite. Tá je dosiahnutá tým, že očkovaním sa zníži cirkulácia pôvodcu choroby v imunizovanej oblasti. Čím viac ľudí je zaočkovaných, a teda chránených proti infekčným chorobám, tým viac sa znižuje možnosť šírenia mikroorganizmov v prostredí a vyvolania závažných infekčných chorôb.

Infekčné choroby nerešpektujú hranice štátov, šíria sa, pokiaľ sa nevykonajú potrebné opatrenia. Je známych veľmi veľa prípadov zavlečenia infekčnej choroby z krajiny do inej krajiny, pretože je vysoká migrácia ľudí za prácou alebo za odpočinkom.

Zavlečenie chorôb tak nie je len otázkou minulosti, ale stáva sa aktuálnou aj  v súčasnosti. Mnoho ľudí aj dnes hľadá miesto pre lepší život či už pre ekonomické, klimatické alebo sociálne dôvody.

Je dobré poznať, aká je epidemiologická situácia v krajine, ktorú chceme navštíviť a akú úroveň krajina dosahuje v oblasti zaočkovanosti.

S otázkami ohľadom výskytu ochorení v cudzích krajinách sa môžeme informovať na stránke UVZ SR, health.gov.sk.