31.5.2022 Svetový deň bez tabaku 2022 – Deň otvorených dverí

31.5.2022
Svetový deň bez tabaku 2022

dod_2022

Deň otvorených dverí

Dňa 30. – 31. 5. 2022 v čase od 8.00 – 12.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje v rámci Svetového dňa bez tabaku 2022  ,,Deň otvorených dverí“, ktorý  je zameraný na zvýšenie povedomia o hrozbe tabakizmu a jeho zdravotných následkov. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje riziko a urobil kroky na jeho kontrolu prostredníctvom týchto vyšetrení:

  • analýza vydychovaného vzduchu – stanovovanie oxidu uhoľnatého – u fajčiarov, s využitím prístroja Smokerlyzer
  • spirometrické vyšetreniefunkčné vyšetrenie pľúc

 Miesto konania akcie: Poradňa zdravia , Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

Poradňa zdravia pri RÚVZ  v Trebišove poskytuje zdravotno-výchovné aktivity, vyšetrenia    a poradenstvo v rozsahu jednotného celoslovenského usmernenia bezplatne

Tlačová správa ÚVZSR Bratislava: Odvykanie od tabaku prospieva zdraviu a aj životnému prostrediu(31. máj 2022 – Svetový deň bez tabaku)

Plagát: Svetový deň bez tabaku 2022