Európsky imunizačný týždeň (EIW) 24.04.2022 – 30.04.2022 „Dlhý život pre všetkých“ / „Long life for all“.

Na rok 2022 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie  už 17. ročník Európskeho imunizačného týždňa.

Európsky imunizačný týždeň má za cieľ zdôrazniť potrebné spoločné opatrenia  a podporiť používanie vakcín na ochranu ľudí všetkých vekových skupín pred chorobami. WHO spolupracuje s krajinami na celom svete  na zvyšovaní povedomia o hodnote vakcín  a zabezpečuje, aby vlády získali potrebné usmernenia a technickú podporu na implementáciu vysokokvalitných imunizačných programov.

Slogan „Prevent  Protect Immunize“/„Predchádzať Chrániť Očkovať“ vyjadruje posolstvo každoročnej kampane.

Konečným cieľom týždňa imunizácie je, aby bolo viac ľudí a ich komunity, chránených pred chorobami, ktorým možno predchádzať očkovaním. Jeho cieľom je posilniť dôležitosť spravodlivého a rozšíreného prístupu k vakcínam pre každého.

Témou pre tento rok je slogan:  Dlhý život pre všetkých“ / „Long life for all“.

Dlhý život pre všetkých nie je sľubom, je to ambícia.

Každý si zaslúži šancu na plnohodnotný život. Vakcíny bez rozdielu zachraňujú životy od roku 1796​. Hodnota  vakcín sa nemeria len v počte podaných dávok. ​Je to vrátené v minútach života. A život sa predĺži. Vakcíny poskytujú príležitosť a nádej pre nás všetkých, aby sme si užili plnohodnotnejší život. A to je niečo, za čo by sme mali všetci bojovať. Vakcíny bojujú za dobre prežitý dlhý život pre všetkých.

Už viac ako 2 storočia pomáhajú vakcíny robiť svet bezpečnejším – od úplne prvej vakcíny vyvinutej na ochranu proti kiahňam až po najnovšie mRNA vakcíny používané na prevenciu závažných prípadov COVID-19.

Fakty o očkovaní:

  • prvou imunizáciou bol boj proti kiahňam
  • európsky región si od roku 2002 udržiava stav bez detskej obrny
  • 29 z 53 krajín v regióne eliminovalo endemické šírenie osýpok a ružienky
  • ohniská záškrtu neboli hlásené od začiatku 90. rokov 20. storočia
  • viac ako 600 miliónov ľudí v európskom regióne bolo zaočkovaných proti Covid – 19, čím sa zachránilo nespočetné množstvo životov

Tento rok EIW spája partnerov a spolupracovníkov z celého európskeho regiónu WHO, aby sa zamerali na dôležitosť vakcín na ochranu ľudí všetkých vekových skupín a pôvodu pred chorobami, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, a aby si pripomenuli seizmický historický vplyv vakcín. Dosiahlo sa veľa a pokrok v kontrole mnohých chorôb sa v posledných desaťročiach zrýchlil, ale rok 2022 je tiež križovatkou, ktorá predstavuje mnohé výzvy.

Pandémia COVID -19 viedla vo viacerých krajinách k zvýšenej politizácii problematiky vakcinácie a zníženiu zaočkovanosti detí. Na Ukrajine bolo prerušené očkovanie  a všetky deti, ktoré odišli z krajiny kvôli vojenskému konfliktu, budú potrebovať prístup k rutinným detským vakcínam, nech pôjdu kamkoľvek. Je veľmi dôležité, aby boli všetky deti doočkované, a tak sa predišlo prepuknutiu smrteľných ochorení alebo ochorení s trvalými následkami.

Vďaka týmto faktom je dôležitosť univerzálneho prístupu k vakcínam
jasnejšia ako kedykoľvek predtým
.

LETÁK – Európsky imunizačný týždeň (EIW) (.PDF)