Príručka pre pacienta a jeho blízkych – 6 zásad proti COVID-19

1. DÔLEŽITÉ VŠEOBECNÉ ZÁSADY

– dodržiavajte karanténu
– píšte si poznámky o Vašom zdravotnom stave pre lekára a RZP
– merajte si teplotu 2x denne
– merajte si saturáciu (koncentrácia kyslíka v krvi) prostredníctvom oxymetra 2 – 3x denne
– merajte si tlak a pulz 2x denne
– hovorte o svojom stave s rodinou
– pravidelne vetrajte v domácnosti

2. DOMÁCA LIEČBA

PITNÝ REŽIM:
Počas dňa je dôležitý príjem vyššieho množstva tekutín, aspoň 2 – 2,5 l a viac, najmä pri teplote.
STRAVA:
Odporúča sa ľahká, vyvážená strava. Je potrebné zvýšiť príjem ovocia a zeleniny.
DOSTATOK ODPOČINKU:
Dlhodobé ležanie v posteli bez pohybu nie je vhodné. Je dobré primerane sa pohybovať. Pacient má meniť polohy, ležať na boku, chrbát má mať čo najmenší kontakt s podložkou. Vhodná je tiež poloha na bruchu. V pravidelných intervaloch je vhodné presúvať sa do kresla, ešte vhodnejšia je poloha v predklone, napríklad, opieranie sa o stôl. Sú vhodné opakované jednoduché dychové cvičenia – maximálny nádych, akého je pacient schopný, a výdych proti prekážke – cez zošpúlené pery alebo pískanie do balónika.

UŽÍVANIE PODPORNEJ LIEČBY VOĽNOPREDAJNÝMI LIEKMI

Pri pocite plného nosa: Voľnopredajné spreje, kvapky do nosa maximálne počas 7 – 10 dní.
Pri bolesti hrdla: Voľnopredajné kloktadlá, spreje, pastilky na cmúľanie. (spreje a pastilky sú aj s lokálnym anestetikom).
Pri kašli: Voľnopredajné lieky podľa typu kašľa po porade s lekárnikom – antitusiká pri uchom, dráždivom kašli; mukolytiká – pri vlhkom, produktívnom kašli.
Pri zvýšenej teplote/horúčke: Voľnopredajné lieky typu typu paracetamol, ibuprofén a kyselina acetylsalicylová. Možno použiť aj lieky s obsahom naproxenu a diklofenaku. Paracetamol sa môže kombinovať s uvedenými liečivami.

Dávkovanie u dospelých:

Paracetamol: 10 – 15 mg/ kg telesnej hmotnosti, maximálne 4 x 1000 mg /24 hod.
Ibuprofén: 400 mg v minimálne štvorhodinových intervaloch, maximálna dávka 1200 mg/24 hod.
Kyselina acetylsalicylová: 500 – 1000 mg v 4 – 8 hodinových intervaloch maximálne 4 gramy/24 hod.
Naproxen: 275 mg sa užíva 2 – 3x/ 24 hod. Diklofenak: 25 – 50 mg sa užíva 3 – 4 x denne, maximálna dávka je 150 mg/24 hod.

Pozor: pri užívaní liekov na riedenie krvi u pacientov s ochorením žalúdka (napr. vredmi) a ochorením čreva (napr. zápal) uprednostniť paracetamol!

Podpora imunity:
Vitamín C: 2g /deň, rozdelený do 2 – 3/4 dávok
Vitamín D: 1000IU/deň – pri užívaní viac ako 2000 IU vhodné stanoviť hodnotu vitamínu D v krvi.
Zinok: 10 – 15 mg/deň – užívať večer 2 hodiny pred alebo po užití vitamínu C.
Oxymeter na meranie saturácie je možné zakúpiť si v lekárni.

Pozn.: Informácie o konkrétnom lieku a spôsobe dávkovania získate od lekárnika pri nákupe liekov v lekárni.

3. KEDY KONTAKTOVAŤ SVOJHO LEKÁRA

– pri obdŕžaní pozitívneho výsledku na vyšetrenie COVID-19
– ak telesná teplota je nad 38 °C a trvá viac ako tri dni
– pri bolesti na hrudníku pri kašli, zhoršujúcom sa dýchaní
– pri zhoršení stavu napriek domácej liečbe
– pri zhoršenom príjme tekutín a stravy
– pri znížení množstva moču

4. KEDY VOLAŤ 112 (155)

– pri pocite nedostatku vzduchu a zadýchaní sa pri bežných aktivitách (napr. pohyb v domácnosti, rozprávanie, telefonovanie)
– pri pocite tlaku na hrudi
– pri vykašliavaní krvi
– pri pocite bledosti, modrých perách
– pri situácii, ak oxymeter opakovane ukazuje hodnotu pod 92%; pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc {CHOCHP) pod 88% (pozor na správne meranie)
– pri pocite na odpadnutie, zmätenosti
– pri strate vedomia pacienta (volá blízka, prítomná osoba…)

5. PRAKTICKÉ RADY POUŽÍVANIA PULZOVÉHO OXYMETRA

PRÍPRAVA PACIENTA:
Ostrihajte a odlakujte si nechty, odstráňte umelé nechty, pri meraní majte prsty suché a teplé (pri dlhom, alebo gélovom alebo nalakovanom nechte môže dôjsť k chybným meraniam či zlyhaniu merania).

PRÍPRAVA PULZNÉHO OXYMETRA:
Je potrebné kontrolovať batérie, nedobité batérie môžu namerať nesprávne hodnoty.

MERANIE SATURÁCIE:
Vložte prst do vnútra oxymetra tak, aby necht smeroval k displeju. Pred meraním sa zopárkrát nadýchnite a vydýchnite. Oxymeter dávajte striedavo, najmenej na dva prsty oboch rúk – ukazovák a prostredník.
Vyhodnocujte a zaznamenávajte priemerné hodnoty zo všetkých meraní. Saturáciu merajte minimálne 2 – 3x denne.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Optimálne hodnoty saturácie sú nad 95%.

6. ČO ROBIŤ PRI UKONČENÍ KARANTÉNY

– kontaktujte svojho všeobecného lekára
– informujte ho o všetkých pretrvávajúcich príznakoch (kašeľ, slabosť a pod.)
– spôsob rekonvalescencie určí lekár podľa priebehu choroby (stredný, ťažký)

INFOLINKA COVID-19

Denne od 9:00 do 19:00 hod.

– Infolinka MZ SR pre COVID-19 zo Slovenska: 0800 174 174
– Infolinka MZ SR pre COVID-19 zo zahraničia: +421 267 200 020
– Národná linka na podporu duševného zdravia: 0800 193 193
Upozornenie: Linka poskytuje poradenstvo a usmernenia výhradne v oblasti duševného zdravia.

Zdroj: https://www.slovenskoproticovidu.sk/aktuality/pri-praceneschopnosti-ukoncuje-izolaciu