ÚVZSR Bratislava: Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s COVID-19 (príručka WHO Europe)

Príručka Regionálneho úradu WHO pre Európu obsahuje základné cvičenia a rady pre dospelých, ktorí mali vážne zdravotné problémy a boli prijatí do zdravotníckeho zariadenia s ochorením COVID-19.
V príručke nájdete informácie o nasledujúcich oblastiach:

  • Zvládanie dýchavičnosti a dychovej nedostatočnosti,
  • cvičenie po prepustení z nemocnice,
  • riešenie problémov s hlasom,
  • riešenie problémov s jedením, pitím a prehĺtaním,
  • riešenie problémov s pozornosťou, pamäťou a jasným myslením,
  • zvládanie každodenných aktivít,
  • riešenie problémov so stresom a zmenami nálad,
  • kedy kontaktovať zdravotníckeho pracovníka.

Váš lekár alebo zdravotnícky pracovník vám môže v tejto príručke vyznačiť cvičenia, ktoré sú pre vás vhodné. Cvičenia a rady z nej by však nemali nahrádzať váš osobný cvičebný program alebo ďalšie rady, ktoré vám poskytli zdravotnícki pracovníci pri odchode zo zdravotníckeho zariadenia. Rodina a priatelia vám môžu pomôcť v procese zotavovania a preto je dôležité, aby ste im túto príručku ukázali.
Príručka
(Príručku otvoríte kliknutím na obrázok)