Svetový deň zdravia 2023 – Zdravie pre všetkých

Deň otvorených dverí

Dňa 12.04.2023 v čase od 8.00 – 12.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje pri príležitosti  Svetového dňa zdravia  ,,Deň otvorených dverí“. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje riziko a urobil kroky na jeho kontrolu prostredníctvom týchto vyšetrení:

 • antropometrické vyšetrenie – výška, hmotnosť, obvod pása, obvod bokov
 • analýza stavby tela váhou OMRON – % podiel tuku v tele, % množstvo viscerálneho tuku, BMI – body mass index, % podiel kostrového svalstva
 • somatické vyšetrenie – štandardné meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie
 • stanovenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi plnoautomatickým analyzátorom AfinionTM, prístrojom Accutrend
  • glykémia (cukor)
  • celkový cholesterol
  • HDL cholesterol)
  • triacylglyceroly

Miesto konania akcie: Poradňa zdravia 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

Poradňa zdravia pri RÚVZ  so sídlom v Trebišove poskytuje zdravotno-výchovné aktivity, vyšetrenia  a poradenstvo v rozsahu jednotného celoslovenského usmernenia bezplatne