14. november – Svetový deň diabetu (World Diabetes Day)

Od roku 1991 si každoročne 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu (World Diabetes Day) na počesť dňa, kedy sa narodil objaviteľ inzulínu Frederick Banting.

Cieľom svetového dňa je upozorniť na stúpajúci výskyt diabetu vo svete. Taktiež zvýšiť  informovanosť o tejto chorobe, ako aj o jej diagnostike a liečbe. Musíme si uvedomiť, že cukrovka dnes už predstavuje globálnu epidémiu s celým radom  život ohrozujúcimi komplikáciami. Vo väčšine prípadov sa jedná o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejšími príčinami vzniku sú nadváha, obezita a nízka pohybová aktivita.

Diabetes mellitus (cukrovka)  je chronické metabolické ochorenie, charakterizované zvýšenou hladinou glukózy (cukru)v krvi. Diabetes nie je iba dedičné ochorenie, preto by sa mali mať na pozore aj tí, ktorí ochorenie v rodine nemajú. Ak nie je diabetes liečený alebo je liečený nedostatočne, môže viesť k poškodeniu niektorých tkanív, predovšetkým očí, ľadvín, periférnych nervov a ciev.

Príznaky cukrovky
Príznaky cukrovky sú spôsobené stúpajúcou hladinou cukru v krvi.

Všeobecné príznaky
Všeobecné príznaky cukrovky zahŕňajú:

Príznaky u mužov
Okrem všeobecných príznakov cukrovky môžu mať muži s cukrovkou zníženú chuť na sex , erektilnú dysfunkciu (ED) a slabú svalovú silu.

Príznaky u žien
Ženy s cukrovkou môžu mať aj príznaky, ako sú infekcie močových ciest , kvasinkové infekcie, suchá a svrbivá koža.

RÚVZ so sídlom v Trebišove  prostredníctvom činnosti Poradne zdravia už dlhodobo poskytuje bezplatné vyšetrenia v rámci svojej územnej pôsobnosti širokému okruhu záujemcov buď priamo v našej poradni zdravia alebo prostredníctvom výjazdov priamo na pracoviskách, v školách, v kluboch dôchodcov. Na základe vyšetrenia biochemických parametrov (cukor na lačno, tuky v krvi), merania váhy, výšky, obvodu pása a bokov, percenta tukov v tele (ako aj ďalšie spektrum vyšetrení),  a analýzy výsledkov sa realizuje  individuálne poradenstvo zamerané aj na prevenciu diabetu, vrátane poskytnutia edukačných materiálov s informáciami o význame zdravého životného štýlu aj v prevencii cukrovky. Úprava stravy a zaradenie vhodného cvičebného režimu pomáha predchádzať vzniku ochorenia, ale tieto režimové opatrenia sú nevyhnutné aj pri liečbe už diagnostikovaného ochorenia na udržanie dobrej kondície človeka.

Odborné konzultácie, po objednaní sa, poskytujeme na:
Jilemnického 3370/2, Trebišov , oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu.

tv.gagyiova@uvzsr.sk           tel.:  056/3813230
tv.dudova@uvzsr.sk            tel.: 056/6724884

Zdroje:

https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_2
https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_3