Epidemiologická situácia sa zhoršuje, posilňujeme kontroly

Regionálne úrady verejného zdravotníctva spoločne s políciou zintenzívňujú pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu mimoriadne kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení vyplývajúcich z platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. Dôraz na dodržiavanie opatrení kladú najmä v červených a horších okresoch. Plánované kontroly uskutočňujú regionálne úrady aj v lepšie zafarbených okresoch.
Spolu s políciou sa RÚVZ sústreďujú na dodržiavanie opatrení v prevádzkach verejného stravovania, prevádzkach potravín, v ubytovacích zariadeniach, prevádzkach fitness, wellness či ďalších zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Dozor nad rešpektovaním protiepidemických pravidiel uskutočňujú aj pri organizovaní hromadných podujatí, ako sú športové či kultúrne udalosti, diskotéky, svadby alebo oslavy v prevádzkach a podobne.
RÚVZ pravidelne kontrolujú dodržiavanie protiepidemických opatrení od začiatku trvania pandémie COVID-19. Týždenne vykonajú v priemere do 2000 plánovaných kontrol prevádzok ako sú napríklad maloobchodné predajne, prevádzky verejného stravovania, fitness centrá, obchodné domy, ubytovacie zariadenia a podobne. V súčinnosti s políciou sa má počet týchto kontrol navýšiť.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva kontrolujú i dodržiavanie domácej karantény.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a regionálne úrady verejného zdravotníctva