Alzheimerova choroba – 21. september 2021

Poruchy pamäti môžu byť v starobe časté. Staroba je prirodzenou etapou ľudského života. Demencia však k normálnemu starnutiu nepatrí.
Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň, ktorá upozorňuje na problémy ľudí s demenciou. Zároveň je to príležitosť, ktorou sa zvyšuje povedomie o prevencii a podpore kognitívneho zdravia.
Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne na 21. septembra. Pre globálny nárast počtu prípadov na celom svete patrí tomuto ochoreniu celý mesiac september.
Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba.


Informácie o ochorení


Alzheimerova choroba je pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. Medzi typické príznaky tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, neschopnosť rozpoznávať miesta a ľudí, zabúdanie a strata orientácie v čase a priestore.
Platí, že čím skôr sa choroba rozpozná a čím skôr sa začne liečba, tým väčšia je šanca na zmiernenie priebehu.


Príčiny vzniku Alzheimerovej choroby


Istá kombinácia nasledujúcich faktorov môže vytvárať predpoklady pre vznik tohto ochorenia:

 • Pokročilý vek
 • Niekedy dokázaná dedičnosť, ale prevažujú prípady sporadického výskytu, teda bez dokázanej genetickej dispozície
 • Výskyt rizikových faktorov, ktoré podmieňujú aj vznik srdcovo-cievnych ochorení – vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu
 • Predchádzajúce úrazy hlavy
 • Stres
 • Vysoká miera úzkosti a pesimizmu
 • Škodlivo pôsobiace vplyvy prostredia

Časté príznaky Alzheimerovej choroby, ktoré by si mali príbuzní všimnúť:


 • Zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života.
 • Časté opakovanie otázok, problémy s formulovaním viet.
 • Časté zmeny nálad a správania, nezáujem o okolitý svet.
 • Ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta, neschopnosť ich potom nájsť.
 • Zlá orientácia v známom prostredí – problém potrafiť domov.
 • Časová dezorientácia – obmedzenie schopnosti zapamätať si aktuálny deň či rok.

Ako možno zmierniť nástup Alzheimerovej choroby


Nasledovné body zahŕňajú spôsoby, ako je možné redukovať riziko rozvoja Alzheimerovej choroby.

 • Starajte sa o svoje zdravie – Fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, kardiovaskulárne choroby zvyšujú pravdepodobnosť získania Alzheimerovej choroby. Týmto problémom je možné predchádzať zdravým životným štýlom.
 • Podporujte fyzickú aktivitu – Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že fyzická aktivita môže pomáhať redukovať riziko rozvoja demencie. Fyzická aktivita posilňuje imunitný systém, zvyšuje mozgovú aktivitu, posilňuje kardiovaskulárny systém, znižuje hladinu škodlivého cholesterolu, posilňuje steny ciev, normalizuje/vyrovnáva krvný tlak. Dôležité je realizovať fyzickú aktivitu na čerstvom vzduchu.
 • Zdravo sa stravujte – Dobre fungujúci mozog si môžeme udržať zdravou a vyváženou stravou. Stredomorská strava bohatá na zeleninu, ovocie, ryby, olivový olej pomáha znižovať riziko demencie. Potraviny, ktoré sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny znižujú riziko Alzheimerovej choroby. Potrebný je dostatočný príjem kyseliny listovej, vitamínov skupiny B a vitamín E. Odporúčané je piť vodu, čerstvo pripravené šťavy, zelený čaj.
 • Stimulujte svoj mozog – Stimulovanie mozgu duševnou aktivitou môže brániť rozvoju Alzheimerovej choroby a iných typov demencií. Stimulujte svoj mozog: komunikáciou a rozhovormi s ľuďmi, čítaním kníh, dennej tlače, písaním (napr. denníka, vlastných myšlienok), spoločenskými hrami (šach, pexeso a podobne), puzzle, vzdelávaním sa v problematike, ktorá nás zaujíma, riešením krížoviek, vypĺňaním sudoku, plánovaním pracovného týždňa, plánovaním domácich osláv, sledovaním vedomostných súťaží. Trénovať vybavovanie spomienok – spomeňte si na sny, na zážitky z detstva.
 • Sociálna aktivita – Sociálne aktivity sú tiež prospešné pre mozog, pretože komunikácia, plánovanie a organizovanie rôznych aktivít stimulujú mozgové funkcie, udržujú človeka v aktivite, pričom pomáhajú znižovať riziko demencie aj depresie.

Prevencia Alzheimerovej choroby


 •  Včasná prevencia Alzheimerovej choroby je mimoriadne dôležitá. Potrebné je začať s prevenciu od mladého veku a udržať si zdravý životný štýl po celý život.

Zaujímavosti o mozgu


 •  Mozog je energeticky náročný. Potrebuje neustály prísun energie, nevie si ju ukladať do zásoby. Zdrojom energie pre mozog je glukóza, mozog jej spotrebuje za deň 115 gramov.
 •  Mozog v tele obsahuje asi 80 % vody (preto je citlivý na dehydratáciu), 12 % tuku a 8 % bielkovín.
 •  Ľudský mozog váži asi 1400 g. Medzi hmotnosťou mozgu a inteligenciou neexistuje žiadna súvislosť.
 •  Mozog v 5 rokoch veku má 95 % veľkosti mozgu dospelého človeka. V 17 rokoch je inteligencia človeka dovŕšená. Klesaniu IQ zabraňuje neprestajné učenie sa. Mozog sa vyvíja do 40. – 50. roku, neskôr jeho hmotnosť klesá. Všeobecný intelekt sa nemení, mení sa výkonnosť a mentálna pružnosť.
 •  Mozog je orgán s najväčšou spotrebou kyslíka. Spotrebuje jednu tretinu kyslíka, ktorý dokážeme prijať.
 •  Nové spojenia sa v mozgu tvoria po celý život bez ohľadu na vek. Vždy, keď si človek na niečo spomenie alebo mu niečo nové napadne, vytvorí sa v mozgu nové spojenie. Najviac sa ich tvorí počas učenia sa, zosilňujú sa po učení sa a upevňujú sa počas spánku.
 •  Dlho boli vedci presvedčení, že sa mozog v dospelosti už nemení. Zistilo sa, že až do vysokého veku sa vytvárajú nové spoje medzi neurónmi a vznikajú aj nové bunky.
 •  Všetko, čo človek počas svojho života objaví, vníma alebo zažíva, ovplyvňuje štruktúry a funkcie mozgu. Mozog sa v priebehu života nepretržite prestavuje.
 •  Mozog sa nikdy nevypne, nezastaví sa ani počas spánku. Mozog je v noci oveľa aktívnejší ako vo dne. Spracováva dáta získané cez deň. Nedostatok spánku znižuje schopnosť vytvárať si nové spomienky, zhoršuje pamäť, pozornosť a ďalšie kognitívne funkcie.
 •  Intelektuálna aktivita podporuje zdravie a funkčnosť mozgu.
 •  Počúvanie hudby a predčítavanie rozprávok deťom pred spaním posilňuje činnosť mozgu. Učenie sa hry na nejaký hudobný nástroj zvyšuje výkon mozgu a kognitívne funkcie u detí a dospelých.

 Materiál pripravil: Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva SR
Informácia ku kampani „Aktivizuj svoj mozog“ (PDF)
Desatoro pre mozog (PDF)