Vyzvi srdce k pohybu – IX. ročník kampane


Máme za sebou prvú polovicu IX. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kto sa ešte nezapojil, stále má šancu naskočiť do rozbehnutého vlaku a začať aktívne  žiť.

Stačí Vám 150 minút pohybu strednej intenzity či 75 minút pohybu vysokej intenzity týždenne počas minimálne 4 týždňov nasledujúcich za sebou.

Výhercovia budú po skončení a vyhodnotení kampane vyžrebovaní spomedzi účastníkov, ktorí splnia podmienky súťaže a zároveň vyplnia online formulár, alebo odošlú vyplnený účastnícky list elektronicky na adresu poradna.zdravia@vzbb.sk, alebo poštou na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56  Banská Bystrica.