31. máj SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU World No Tobacco Day

31.máj  bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom tohto dňa je zlepšiť informovanosť o škodlivých následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity, aby sme ochránili deti a mládež nielen pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Tohtoročným heslom dňa bez tabaku je„Rozhodni sa – skoncuj“, angl. „Commit to quit“.

Odvykanie od tabaku je náročné. Najmä v tomto období s pridaným sociálnym a ekonomickým stresom spôsobený pandémiou. WHO začiatkom tohto roka zverejnila vedecký materiál, ktorý poukazuje, že fajčiari sú vystavení vyššiemu riziku vzniku závažných chorôb a úmrtí na COVID-19. Každý rok zomrie na tabak viac ako 8 miliónov ľudí. K väčšine úmrtí súvisiacich s tabakom dochádza v krajinách s intenzívnym marketingom tabakového priemyslu.

Čo je na fajčení to škodlivé

 • Nikotín obsiahnutý v tabaku je vysoko návykový. Jeho užívanie je hlavným rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, pre viac ako 20 rôznych druhov alebo podtypov rakoviny a pre mnoho ďalších ochorení.
 • Fajčiarsky dym, ktorý vzniká horením cigarety je zmesou chemických škodlivín. V každej cigarete sú látky prirodzene sa vyskytujúce v tabakovej rastline a vysoký počet pridaných zdraviu škodlivých látok. Práve horením cigarety sa zo škodlivín stávajú karcinogény.
 • Tabak môže byť pre smrteľný aj pre nefajčiarov. Sekundárny dym (dym vychádzajúci z horiacej cigarety v čase medzi jednotlivými inhaláciami sa šíri  v prostredí, v ktorom sa fajčiar a žiaľ i nefajčiar nachádzajú) obsahuje zdraviu škodlivé látky – nikotín, decht i oxid uhoľnatý, ktoré sa podieľajú na nepriaznivých zdravotných následkoch a každoročne spôsobuje až 1,2 milióna úmrtí. Takmer polovica všetkých detí dýcha vzduch znečistený tabakovým dymom. Každoročne zomiera  65 000 detí na choroby súvisiace s pasívnym fajčením.

Výhody zanechania tabaku sú takmer okamžité. Počas 2-12 týždňov sa váš krvný obeh zlepší a funkcia pľúc sa zvýši. V priebehu 1-9 mesiacov klesá kašeľ a dýchavičnosť. Počas 5 – 15 rokov sa riziko mozgovej príhody zníži na riziko nefajčiara. Do 10 rokov je vaša úmrtnosť na rakovinu pľúc zhruba polovičná oproti fajčiarom. Do 15 rokov bude vaše riziko srdcových chorôb na úrovni s nefajčiarom.

Dňa 31.5.2021 RÚVZ Trebišov organizuje Deň otvorených dverí, na ktorý pozýva širokú verejnosť. V oblasti podpory odvykania od fajčenia a abstinencie odborní pracovníci uskutočňujú bezplatné individuálne odborné poradenstvo spolu s vyšetreniami:

 • analýza vydychovaného vzduchu – stanovovanie oxidu uhoľnatého – u fajčiarov, s využitím prístroja Smokerlyzer
 • spirometrické vyšetrenie – funkčné vyšetrenie pľúc – hodnotíme nasledovné parametre
  • forsírovanú vitálnu kapacitu – FVC– čiže celkový vydýchnutý objem pľúc
  • objemy vydýchnuté za jednotku času – najčastejšie FEV1 – objem vydýchnutý z celkového množstva za prvú sekundu
  • pomer FEV1/FVC–Tiffeneauov index – množstvo objemu vydýchnuté z celkového objemu (FVC) v priebehu prvej sekundy
  • množstvo maximálneho vydýchnutého vzduchu z veľkých dýchacích ciest (trachea, bronchy) – parameter PEF,
  • priemerný prietok počas úsilného výdychu – parametre FEF 25-75, ktoré sú indikátorom zúženia malých dýchacích ciest.
 • antropometrické vyšetrenie – výška, hmotnosť, obvod pása, obvod bokov
 • analýzu stavby tela váhou OMRON – % podiel tuku v tele, % množstvo viscerálneho tuku, BMI – body mass index, % podiel kostrového svalstva
 • somatické vyšetrenie – štandardné meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie
 • stanovenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi prístrojom Reflotron IV, prístrojom Accutrend: glykémia (cukor), celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly.

Je možné vopred sa objednať na vyšetrenie.

Poradňa zdravia RÚVZ  Trebišov poskytuje zdravotno-výchovné aktivity, vyšetrenia a poradenstvo v rozsahu jednotného celoslovenského usmernenia bezplatne.

Termín plánovanej odbornej vzdelávacej aktivity, vyšetrenia s následným poradenstvom  je potrebné dohodnúť vopred.

Osobne: na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

Telefonicky: 056/6724884, 056/3813230
E-mail: tv.dudova@uvzsr.sk,  tv.gagyiova@uvzsr.sk

Vypracovalo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického  3370/2, 075 01 Trebišov

Zdroje:

 1. https://www.who.int/health-topics/tobacco#tab=tab_3
 2. https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day
 3. https://fotkyzadarmo.sk/zakaz-fajcit/