Vyzvi srdce k pohybu

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR

10.5.2021 – 1.8.2021

Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR
v rámci programu CINDI

Vedeli ste, že?

  1. Každý rok 1 milión ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu.
  2. Viac ako 70% adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity.
  3. Predpokladá sa, že viac ako 1/3 dospelých nie je dostatočne aktívna.

Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.Vyberajte si aktivity podľa Vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti, zdravotného stavu a s prihliadnutím na epidemickú situáciu.Ak začínate, pohyb si môžete rozdeliť do viacerých častí počas dňa, napr. 3-krát po 10 minút.Účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju pohybovúaktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

V priebehu trvania kampane si zaznamenávajte všetky Vaše pohybové aktivity a ich trvanie, ktoré vykonáte vo Vašom voľnom čase.Po ukončení kampane, najneskôr do 8.8.2021, odošlite Váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo poštou na adresy uvedené nižšie. Účastnícky list odošlite iba raz so všetkými údajmi o Vašej fyzickej aktivite počas celého trvania kampane. Online formulár, účastnícky list a ostatné informácie nájdete na stránkachwww.uvzsr.sk, www.vzbb.sk, www stránky RÚVZ v SR.

PODPOROVATELIA:

Zapojiť do kampane sa môže každý bez rozdielov.Po ukončení kampane budú z účastníkov vyžrebovaní 10-ti výhercovia darčekových poukážok na nákup športových potrieba personalizovaných jedálničkov.Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

tel. číslo: 0917 246 635, 0917 246 180
e-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk

adresa:   Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici

oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Plagát Vyzvi srdce k pohybu (PDF)