10 máj Svetový deň „Pohybom k zdraviu“

Význam pohybu – pravidelnej fyzickej aktivity narastá najmä v súčasnej dobe, kedy sa manuálna a fyzická práca  dostáva do pozadia. Jeho hodnota spočíva v prevencii civilizačných ochorení, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus a onkologické ochorenia.Napomáha predchádzať hypertenzii, nadváhe, zlepšuje duševnú rovnováhu, redukuje stres a psychické napätie a tým zlepšuje kvalitu života.Najpopulárnejšími spôsobmi, ako byť aktívny, patrí chôdza,  Nordicwalking – chodenie s paličkami, jazda na bicykli, rôzne športové hry. Môže ich vykonávať ktokoľvek,  na akejkoľvek úrovni, ale hlavne pre potešenie každého. Pozitívny vplyv pravidelnej pohybovej pozorujeme aj pri poruchách pohybového aparátu, kde napomáha pri správnom držaní tela. Začať s pohybom je ideálne od útleho veku, pričom sa osvoja správne návyky, ktoré pretrvávajú aj v dospelosti. Pohyb je prirodzenou súčasťou nášho života. Pri dlhodobej absencii pravidelnej fyzickej aktivity, je potrebné začínať pomaly a postupne zvyšovať náročnosť.pohybom ku zdraviu

Prospešnej pohybovej aktivite sa venujenízke percento populácie nielen na Slovensku ale aj vo svete. Na Slovensku  takmer polovica populácie (47,7%), vo svojom voľnom čase (veková kategória 15 a viac rokov) sa nevenuje žiadnym zdraviu prospešných aktivitám. Podľa štatistík väčší podiel tvoria ženy, ako muži.

Pozitíva pravidelnej fyzickej aktivity:

 • zlepšuje svalovú a kardiorespiračnú zdatnosť,
 • znižuje riziko hypertenzie, srdcových chorôb, mŕtvice, cukrovky, rôznych druhov rakoviny (vrátane rakoviny prsníka a hrubého čreva) a depresie,
 • znižuje riziko pádov, ako aj zlomenín,
 • pomáha udržiavať zdravú telesnú hmotnosť,
 • zlepšuje spánok.

U detí a dospievajúcich fyzická aktivita zlepšuje:

 • fyzickú zdatnosť (kardiorespiračnú a svalovú zdatnosť),
 • kardiometabolické zdravie (krvný tlak, dyslipidémiu, glukózovú a inzulínová rezistenciu),
 • zdravie kostí,
 • kognitívne funkcie (akademický výkon, výkonnostnú funkciu),
 • duševné zdravie (znížené príznaky depresie),
 • znížujeadipozitu.

U tehotných žien a žien po pôrode znižuje riziko:

 • preeklampsie,
 • gestačnej hypertenzie,
 • gestačnéhodiabetus(napríklad 30% zníženie rizika),
 • nadmerné tehotenské prírastky hmotnosti,
 • komplikácie po pôrode,
 • popôrodnú depresiu,
 • komplikácie novorodenca,
 • fyzická aktivita nemá nepriaznivé účinky na pôrodnú hmotnosť alebo zvýšené riziko narodenia mŕtveho dieťaťa.

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Zdroje:

 1. WHO guidelines on physicalactivity and sedentarybehaviour: at a glance. Geneva: WorldHealthOrganization; 2020.
 2. https://fotkyzadarmo.sk/
 3. https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_1
 4. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
 5. https://www.who.int/publications/i/item/9789241514187