Svetový deň bez tabaku 31. máj 2023 Deň otvorených dverí 29.5.2023 a 2.6.2023

dod_2023

V dňoch 29.5.2023 a 2.6.2023 v čase od 12.00 – 15.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje v rámci Svetového dňa bez tabaku 2023  ,,Deň otvorených dverí“, ktorý  je zameraný na zvýšenie povedomia o hrozbe tabakizmu a jeho zdravotných následkov. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje riziko a urobil kroky na jeho kontrolu prostredníctvom týchto vyšetrení:

  • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchuvyužitím prístroja Smokerlyzer,
  • funkčné vyšetrenie pľúc spirometrické vyšetrenie.

 

Miesto konania akcie: Poradňa zdravia , Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

Poradňa zdravia pri RÚVZ  v Trebišove poskytuje zdravotno-výchovné aktivity, vyšetrenia a poradenstvo v rozsahu jednotného celoslovenského usmernenia bezplatne.