Zmena termínov odbornej prípravy a skúšok na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu poživatín

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-COV-2 a v nadväznosti na preventívne opatrenia ÚVZ SR sa ruší odborná príprava na výkon epidemiologicky závažných činností dňa – 18.03.2020 a skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov – dňa 25.03.2020.

Náhradný termín odbornej prípravy je stanovený na 13.05.2020 o 7.30 hod.
Náhradný termín skúšok je stanovený na 20.05.2020 o 7.30 hod.