056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Svetový deň diabetu 2023 – Poznajte svoje riziko a možnosti prevencie

Svetový deň diabetu 2023 Poznajte svoje riziko a možnosti prevencie S prevenciou vám pomôžu poradne zdravia V poradni zdravia vám odborní  zdravotnícki pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove na základe vyšetrenia  glykémie a zistenia ďalších rizikových faktorov,  poskytnú informácie v oblasti zdravého  životného štýlu, životosprávy a primeranej  pohybovej aktivity. […]

Čítajte viac →