056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

18. ročník Európskeho imunizačného týždňa – „Dobehnime zabudnuté očkovanie“

18. ročník Európskeho imunizačného týždňa  Kampaň EIW 2023 od 23. do 29. apríla 2023 Téma tohtoročného EIW :  „The big catch up“              „Dobehnime zabudnuté očkovanie“                 Európsky región Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) chce zvýšiť povedomie o dôležitosti imunizácie pri prevencii chorôb a ochrane života. Význam očkovania je v dostatočnom […]

Čítajte viac →

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych […]

Čítajte viac →

Svetový deň zdravia 2023 – Zdravie pre všetkých

Deň otvorených dverí Dňa 12.04.2023 v čase od 8.00 – 12.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje pri príležitosti  Svetového dňa zdravia  ,,Deň otvorených dverí“. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje riziko a urobil kroky na jeho kontrolu prostredníctvom týchto vyšetrení: antropometrické vyšetrenie – výška, […]

Čítajte viac →

VÍŤAZOM REGIONÁLNEHO KOLA V CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA OBEZITY SA STALA TRIEDA ZO ZŠ KOMENSKÉHO SEČOVCE

Koláž obrázkov, strihanie, lepenie, kreslenie, spracovanie myšlienky  zdravej a nezdravej desiaty. To všetko ocenila naša porota, ktorú najviac zaujal projekt žiakov 3.A zo ZŠ Komenského 4, Sečovce. Víťaz postúpil do krajského kola, kde zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola.  Blahoželáme. Ďakujeme za účasť  aj ďalším školám a triedam, ktoré sa do tejto výtvarnej […]

Čítajte viac →

Vyhodnotenie – Svetový deň vody 2023

Pitnou vodou z  verejného vodovodu je z celkového počtu obyvateľov okresu Trebišov zásobovaných približne 78 %. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pri príležitosti Svetového dňa vody 2023 poskytol dňa 22.3.2023 verejnosti bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusičnany, ktoré sú […]

Čítajte viac →