056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Svetový deň boja proti AIDS – 1. december

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS. Podujatia, aktivity, informácie na weboch a sociálnych sieťach plné solidarity a podpory budú viditeľné na celom svete.  Svet v posledných desaťročiach […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Prebieha Európsky týždeň testovania 2022, vyvrcholí Svetovým dňom boja proti AIDS

Využite bezplatnú možnosť testovania na HIV či  vírusovú hepatitídu typu B a C počas Európskeho týždňa testovania. Testovanie na HIV ponúka aj 11 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pričom bezplatné vyšetrenie krvi je v ich poradniach dostupné celoročne. Už niekoľko rokov prostredníctvom Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS, vybraných regionálnych úradov […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Spotrebu energie znižujte s ohľadom na vaše zdravie

Úrad verejného zdravotníctva SR prináša odporúčania, ktoré obyvateľom počas šetrenia energie pri vykurovaní a ohreve vody zabezpečia zdraviu adekvátny tepelný komfort, mikroklimatické podmienky a vhodnú teplotu vody. Vo vnútri neudržiavajte príliš nízke teploty, môžu mať zlý vplyv na vaše zdravie Vnímanie teploty je veľmi subjektívne, závisí od veku ľudí, zdravotného […]

Čítajte viac →

Svetový deň diabetu 14. november

Cukrovka (Diabetes mellitus) je chronické, metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou glukózy (cukru) v krvi. Približne 422 miliónov ľudí na celom svete trpí týmto metabolickým ochorením. Väčšina z nich žije v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Každoročne  1,5 milióna úmrtí sa priamo pripisuje cukrovke. Počet prípadov aj prevalencia cukrovky sa v […]

Čítajte viac →